Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Jasenov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín Obec Jasenov

 

Naše číslo: 636/2014

Vybavuje: Bončiková/0577722708

Jasenov,  21.11.2014

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o OPaK“ Vás upovedomuje o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v katastrálnom území Jasenov

 

Žiadateľ: Július Weber, Sokolovská 14, 066 01  Humenné

 

Predmet žiadosti: Výrub 58 ks strom a to: 3 ks topoľ osika s obvodom kmeňa 80 cm, 5 ks vŕb s obvodom kmeňa 90 cm, 40 ks javor mliečny s obvodom kmeňa od 70 do 85 cm, 10 ks javor horný s obvodom kmeňa od 50 do 60 cm a krovité porasty o výmere 2 000 m2 (trnka, baza čierna, divá ruža a iné kroviny). Ako dôvod žiadateľ uvádza:  pozemok parcelné číslo KNC 2872  o výmere 5909 m2 k. ú. Jasenov je v katastri nehnuteľnosti  vedený ako TTP a parcela KNC č. 3662   o výmere 2603 m2 k.ú. Jasenov je katastri nehnuteľnosti vedená ako ostatné plochy. Revitalizácia týchto plôch je možná iba ich úplným vyčistením – výrubom. Bez vykonania tohto výrubu nie je možné využívať tieto pozemky.

 

Žiadosť doručená dňa : 19.11.2014

 

    V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Ján  K a t k o v č i n

                                                                                                       starosta obce


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


1274911

Úvodná stránka