Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Jasenov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Začali sme s výstavbou chodníka

Obec Jasenov začala v týchto dňoch stavebné práce na pravostrannom chodníku spojenom s odvodnením lokality nižného konca. Stavebné práce, ktorých súčasťou budú výkopové práce, uloženie odvodnenia, obrubníkov a zámkovej dlažby nového chodníka budú realizované postupne smerom do obce.

Prosíme všetkých, ktorí touto lokalitou prechádzajú či už pešo, bicyklom, alebo autom o zvýšenú pozornosť a opatrnosť. 

Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Jasenov

Súbor na stiahnutie zmenyadoplnky_2.zip zmenyadoplnky_2.zip (4.8 MB)

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, 2.12.2014, Kultúrny dom, 17:00 hod.

 

Program :

1. Otvorenie zasadnutia

- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o    zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. (predseda  volebnej komisie)
- Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho  zasadnutia novozvoleným starostom.
- Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
- Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Poverenie zastupovaním starostu obce.
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia          obecného zastupiteľstva.
6. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
8. Určenie platu starostu obce.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver.

 

 

 

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Ján Katkovčin v.r.

                                                                                                  starosta obce 


 

webygroup

dnes je: 24.11.2017

meniny má: Emília


951217

Úvodná stránka