Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Jasenov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 

Obec Jasenov, Ing. Lucia Sukeľová, starostka obce

________________________________________________________________________________

Č. j.: 674/2014

V Jasenove 5.12.2014

 

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

z v o l á v a m

 

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jasenov, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2014 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Jasenov.

 

Program:

 1. Kontrola uznášaniaschopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
 2. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 3. Určenie zapisovateľa, voľba pracovných komisií
 4. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 5. Interpelácia poslancov
 6. Návrh rozpočtu obce v príjmovej a výdajovej časti na rok 2015
 7. Vstup p. Smetanku k zriadeniu obecnej firmy
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Prijatie uznesenia
 11. Záver

 

 

Ing. Lucia Sukeľová, v. r.

starostka obce

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


1275012

Úvodná stránka