Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Jasenov

Prírodné zaujímavostiKataster obce sa nachádza v nadmorskej výške 140 až 500 m .Obcou preteká Jasenovský potok s niekoľkými prítokmi. Potok je v úseku pretekajúcom obcou regulovaný, jeho prítoky nie sú upravované. Do územia Jesenova zasahuje štátna prírodná rezervácia a vyhlásené chránené územia.

 

Dupna jaskyňa

Prírodná pamiatka, vyhlásená v r. 1995. Ochrana 35 metrov dlhej jaskyne nachádzajúcej sa v NPR Humenský Sokol. Je významná z historického hľadiska, verejnosti je prístupná.

 

 

 

 

             

Humenský Sokol

Národná prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1980, rozloha 241 ha. Ochrana zalesneného Sokola budovaného vápenitými pieskovcami a zlepencami kriedy so skalnými, trávnatými, lesostepnými a lesnými biocenózami.

 V roku 1995 bolo na základe nového zákona NR SR číslo 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prekategorizované na národnú prírodnú rezerváciu ( NPR ).

Lesný porast predstavujú drieňové dubiny prechádzajúce až do bučín. Zriedkavé druhy fauny a flóry.Na vrcholcoch pohoria (Tri skaly, Červené skaly), sa v hojnom počte vyskytuje skoro na jar

 

Poniklec slovenský

Poniklec slovenský rastie na strednom a východnom Slovensku, sčasti sa vyskytuje aj v poľskej časti Tatier, v Českej republike ho však nenájdeme. Rastie na slnečných svahoch prevažne na vápencovom podloží. Poniklec slovenský zdobí mnohé skalničky. Tak ako je krásny, je aj vzácny. Je to naozajstný klenot Západných Karpát, ktorý si zaslúži náš obdiv. Na Slovensku patrí k chráneným druhom.


NPR Humenský Sokol

Rozprestiera sa na lesnej pôde v katastrálnych územiach obcí Humenné, Jasenov, Chlmec a Ptičie. Jeho rozloha je 541,50 hektárov. Dôvodom pre vyhlásenie tohoto územia za chránené bola najmä pôvodnosť a druhová bohatosť jeho rastlinstva a živočíšstva. Na relatívne malej ploche sa tu vďaka vápnitému horninovému podkladu a rôznosti pôdnych a mikroklimatických podmienok vytvorila celá mozaika prírodných spoločenstiev, navzájom vyvážených s prostredím. Podľa „zürišskomontpellierskej geobotanickej“ školy sa tu nachádzajú spoločenstvá zväzov „bukové lesy vápnomilné“ a „dubové xerotermofilné ( sucho-teplomilné ) lesy submediteránne a skalné stepi“. Podľa lesníckej typologickej školy prof. A. Zlatníka sa tu nachádza 6 lesných typov skupín - dubové bučiny, bukové dúbravy a drieňové dúbravy. Vedúcou drevinou je dub plstnatý.

 

Pohľad na Humenský Sokol z hradu Jasenov

 

 

Náučný chodník Humenský Sokol
Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky
Typ: so sprievodcom, textový, grafický, letný, zimný, okružný
• Náročnosť: stredne náročný
• Prevýšenie: 257 m
• Počet zastávok: 10
• Dĺžka trasy: 3,5 km
• Chránené územie: NPR Humenský Sokol
• Geomorfologický celok: Vihorlatské vrchy
• Okres: Humenné
Východisko - prístup: okraj lesného porastu oproti parkovisku pri hoteli Na Podskalke v blízkosti mesta Humenné,ale aj z Jasenova popri jaskyni Dupna, ale aj inými prístupmi z obce.
Zaujímavosti náučného chodníka: drieňové dubiny s dubom plstnatým, spoločenstvá skalných stepí a vápencových skál (karbonátové zlepence)Jasenovská bučina

Prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1993, rozloha 21,5 ha. Geomorfologicky a biologicky mimoriadne cenný priestor so vzácnymi rastlinnými spoločenstvami.V rámci Slovenska sa lokalita uvádza ako najnižšie položené miesto výskytu jelenieho jazyka celistvolistého.

Jasenovská hradná jaskyňa

Prírodná pamiatka, vyhlásená v r. 1995. Ochrana 30 metrov dlhej jaskyne nachádzajúcej sa v lokalite hradu Jasenov. Je významná z historického hľadiska, verejnosti nie je prístupná.Lužný les pri Laborci

Chránený areál, vyhlásený v r. 1992, rozloha 3,88 ha. Ochrana brehových porastov Laborca so zvyškami pôvodného lužného vŕbovo- topoľového lesa.

Medvedia diera

Prírodná pamiatka, vyhlásená v r. 1995. Ochrana historicky významnej jaskyne nachádzajúcej sa pod vrchom Pľúštie. Jaskyňa verejnosti nie je prístupná.

CHVÚ(chránené vtáčie územie) Vihorlat

 na jeho území sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany. MŽP SR vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým CHVÚ vyhlásilo od 1.8.2004, ustanovuje zoznam týchto činností vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu. Z celkovej rozlohy 53 944 ha CHVÚ Vihorlat patrí aj katastrálne územie obce Jasenov do tejto chránenej lokality.


 

webygroup

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


1274915

Úvodná stránka