Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Jasenov

Slobodný prístup k informáciám

Korešpondencia občanov obce

Žiadosť žiadateľa R. R. (v mene Bc. M. Š.) o zmenu právoplatne overenej a zverejnenej zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
 Š_R_zápisnica_žiadosť_an.pdf (615.4 kB) (615.4 kB)

Odpoveď obce na žiadosť R. R. (v mene Bc. M. Š.) o zmenu právoplatne overenej a zverejnenej zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
 Š_R_zápisnica_odpoveď_an.pdf (423.8 kB) (423.8 kB)

List Ing. J. K. týkajúci sa nepoužiteľných geometrických plánov k chodníkom v obci.
 JK_geometrické_plány_an.pdf (924.7 kB) (924.7 kB)

Odpoveď obce na list Ing. J. K. týkajúci sa nepoužiteľných geometrických plánov k chodníkom v obci.
 Ad_JK_geometrické_plány_an.pdf (5 MB) (5 MB)

List Ing. J. K. týkajúci sa pozemkov, stavebných konaní a cesty v lokalite "Pod Harbom"
 JK_stavebné_povolenia_an.pdf (248.3 kB) (248.3 kB)

Odpoveď obce na list Ing. J. K. týkajúci sa pozemkov, stavebných konaní a cesty v lokalite "Pod Harbom"
 Ad_ JK_stavebné_povolenia_an.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

Žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Rozhodnutie starostky obce o odvolaní žiadateľa Ing. J. K voči rozhodnutiu obce o opätovnej žiadosti žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".
 JK_Rozhodnutie o odvolaní_20180720_an.pdf (8.9 MB) (8.9 MB)

Odvolanie žiadateľa Ing. J. K voči rozhodnutiu obce o opätovnej žiadosti žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".
 JK_odvolanie_20180607_an.pdf (402.6 kB) (402.6 kB)

Odpoveď obce na opätovnú žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".
 JK_odpoveď_20182505_an.pdf (955.7 kB) (955.7 kB)

Opätovná žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".
 JK_žiadosť_20182505_an.pdf (299.8 kB) (299.8 kB)

Opätovná žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".
 JK_žiadosť_20170419_an.pdf (222 kB) (222 kB)

Odpoveď obce na opätovnú žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".
 JK_odpoveď_20170419_an.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".
 JK_žiadosť_20170117_an.pdf (131.5 kB) (131.5 kB)

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".
 JK_odpoveď_20170117_an.pdf (1 MB) (1 MB)

Žiadosť žiadateľky V. V. o sprístupnenie stavebných povolení.
 VV_stavebné_povolenia_žiadosť_an.pdf (315.4 kB) (315.4 kB)

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľky V. V. o sprístupnenie stavebných povolení (na adrese uvedenej v žiadosti žiadateľka nezastihnutá)
 VV_stavebné_povolenia_odpoveď_an.pdf (475.9 kB) (475.9 kB)

Žiadosť žiadateľky M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa plnenia rozpočtu obce Jasenov v roku 2015, a zápisnice a uznesenia zo zasadnutia OcZ.
 MŠ_rozpočet_žiadosť_an.pdf (86.5 kB) (86.5 kB)

Rozhodnutie obce vo veci žiadosti žiadateľky M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa plnenia rozpočtu obce Jasenov v roku 2015, a zápisnice a uznesenia zo zasadnutia OcZ.
 MŠ_rozpočet_odpoveď_an.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

Žiadosť žiadateľky M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich plnenia rozpočtu obce Jasenov v jednotlivých obdobiach roku 2015 a schváleného rozpočtu na rok 2016
 MŠ_rozpočet_žiadosť_an.pdf (86.5 kB) (86.5 kB)

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľky M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich plnenia rozpočtu obce Jasenov v jednotlivých obdobiach roku 2015 a schváleného rozpočtu na rok 2016
 MŠ_rozpočet_odpoveď_an.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

Opakovaná žiadosť Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov a rokovania Obecného zastupiteľstva
 MŠ_zhomaždenie_2_žiadosť_an.pdf (417 kB) (417 kB)

Rozhodnutie obce vo veci opakovanej žiadosti Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov a rokovania Obecného zastupiteľstva.
 MŠ_zhomaždenie_2_odpoveď_an.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

Žiadosť žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov
 MŠ_zhromaždenie_žiadosť_an.pdf (333.2 kB) (333.2 kB)

Rozhodnutie obce vo veci žiadosti žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov
 MŠ_zhromaždenie_odpoveď_an.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

Žiadosť žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytovania právnych služieb obci Jasenov
 MŠ_verita_an.pdf (308.5 kB) (308.5 kB)

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytovania právnych služieb obci Jasenov
 MŠ_verita_odpoveď_an.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

Žiadosť žiadateľa Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu "Zachráňme hrad Jasenov"
 MŠ_Hrad_an.pdf (436.9 kB) (436.9 kB)

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu "Zachráňme hrad Jasenov"
 MŠ_Hrad_odpoveď_an.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Žiadosť žiadateľa Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zavedenia vysokorýchlostného internetu v obci Jasenov
 MŠ_Internet_an.pdf (498.7 kB) (498.7 kB)

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zavedenia vysokorýchlostného internetu v obci Jasenov
 MŠ_Internet_odpoveď_an.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Žiadosť Urbariátu obce o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu pozemkových úprav v obci Jasenov
 Urbariát_PÚ_an.pdf (67.7 kB) (67.7 kB)

Odpoveď obce na žiadosť Urbariátu obce o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu pozemkových úprav v obci Jasenov
 Urbariát_odpoveď_an.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Informácie o plate starostu obce

Plat starostu schválený uznesením OcZ

Výpočet platu starostu
 Plat starostu.pdf (339.3 kB) Plat starostu.pdf (339.3 kB)


webygroup

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj


1162632

Úvodná stránka