Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

História

Jasenov leží na svahu Humenských vrchov, v nadmorskej výške okolo 155 m, južne od mesta Humenné. Koncom 13. a začiatkom 14. storočia patril Jasenov šľachticovi Petrovi synovi Petena. Keďže sa pokúsil zabiť kráľa Karola Róberta, kráľ mu majetky odňal a v roku 1317 daroval vernému Filipovi Drugetovi. V darovacej listine je doklad, ktorý menovite uvádza dedinu Jasenov. Z obsahu listiny je zrejmé, že Jasenov jestvoval už pred rokom 1317,ale  prvá oficiálna písomná zmienka o obci je z roku 1317. Do písomností ho zapisovali v maďarizovanej podobe pôvodného slovenského názvu Jasenov, koreniaceho v pomenovaní listnatého stromu Jaseň. Svedčí to o častom výskyte stromu jaseň v priestore, kde vzniklo sídlisko, ale o jeho pôvode svedčí iba tým, panoramaže vzniklo v jazykovo slovenskom prostredí. Vzhľadom na zemepisnú polohu dediny, jej názov, obsah uvedenej listiny a vývoj osídlenia priľahlého okolia možno predpokladať, že dedina Jasenov jestvovala v 13., prípadne 11. storočím, čo môže preveriť len archeologický výskum. 

 

Od roku 1317 dedina Jasenov nepretržite aj v 17. storočí patrila šľachticom Drugetovcom ako majetková súčasť panstva hradov Brekov a Jasenov, od prelomu 14. a 15. storočia humenského panstva. Pôvod Jasenovského múraného kostola môže osvetliť len archeologický výskum. Z najstaršieho známeho písomného zdroja vyplýva, že tamojší múraný kostol na prelome 17. a 18. storočia patril rímskokatolíckej cirkvi. Jasenovské sedliacke domácnosti okrem richtárovej zaplatili v roku 1567 daň kráľovi od 5,5 porty. Iných osem domácností daň neplatilo, lebo im vtedy vyhoreli obydlia, ako aj osem domácností želiarov. V roku 1582 zdanili sedliakov od 5,75 porty. Tamojšie sídlisko malo v roku 1600 obývaných sedemnásť poddaných domov a obydlie drobného zemana. V 17. storočí jasenovské sedliacke domácnosti chudobneli, čo sa prejavilo aj v ich zdaňovaní. V roku 1610 vtedajších sedliakov i želiarov zdanili od vyše 1,5 porty. V roku 1635 iba od pol a osminy porty. V prvých desaťročiach 17. storočia poddaných obyvateľov pribúdalo. V roku 1623 tam hospodárilo dvadsaťtri sedliackych a jedenásť želiarskych domácností, pričom pozemky po troch sedliackych domácnostiach boli opustené. Poddanské domácnosti mali k zemepánom Drugetovcom také daňové a naturálne povinnosti, aké boli obvyklé pre obyvateľov roľníckych, slovenských dedinách humenského panstva, napr. v Topoľovke.

V druhej polovici 17. storočia zotrvával pomerne ustálený počet obyvateľov. V roku 1690 žilo v Jasenove dvadsať sedliackych domácností, z ktorých tri hospodárili na celých usadlostiach, pätnásť na polovičných a dve na štvrtinových usadlostiach. Šesť rodín dedinu opustilo a príslušné pozemky ostali spustnuté. Iné štyri domácnosti boli želiarske. Časť pozemkov patrila k miestnemu majeru. Aj začiatkom 18. storočia sa udržal ustálený počet obyvateľov. V roku 1715 mal Jasenov dvadsaťpäť poddanských domácností, avšak v roku 1720 len devätnásť.

ZAUJÍMAVOSTI

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2
1
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Zber odpadu

Odpady

Info e-mailom

Novinky e-mailom