Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

ZAUJÍMAVOSTI