Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Návrh VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

ZAUJÍMAVOSTI