Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Návrh VZN o určení názvov ulíc a číslovaní stavieb

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

ZAUJÍMAVOSTI