Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Obec Jasenov oznamuje občanom, že dňa 02.10.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené Oznámenie o strategickom dokumente:

„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“


Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, predložil Okresnému úradu Košice (v sídle kraja) podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente.
Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk a sídle Úradu KSK www.vucke.sk
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.
Konzultácie podľa §63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. poschodie, č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ na stiahnutie vo formáte PDF

Dátum zvesenia: 19. 10. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28
1
29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
1
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zber odpadu

zber odpadu

Info e-mailom

Novinky e-mailom