Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PSK"

Dňa 19. 06. 2020 doručil Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 – 2027“.  Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Uvedené oznámenie je  zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres alebo doň môžete nahliadnuť na obecnom úrade v Jasenove počas pracovných dní, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente  do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia obcou Jasenov na adresu:

Okresný úrad Prešov
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. mieru 3
080 01 Prešov

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

Dátum zvesenia: 9. 7. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
1
14 15 16 17 18 19
20
1
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zber odpadu

zber odpadu

Info e-mailom

Novinky e-mailom