Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade v Jasenove


OcÚ Jasenov oznamuje občanovi: Vladimír Kuchtanin, rok narodenia 1989, trvale bytom Jasenov, že na Obecný úrad v Jasenove mu bola dňa 08. 01. 2021 doručená zásielka určená do vlastných rúk.

Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade Jasenov v pracovných dňoch od 7:30 - 15:00 hod., v stredu od 7:30 - 17.00 hod.

Dátum zvesenia: 24. 1. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

ZAUJÍMAVOSTI