Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Podávanie požiadaviek, pripomienok a návrhov na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy

Prešovský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme a zároveň vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľuje oznámiť

možnosť podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021.

V prílohe tohto oznámenia pripájame samotný oznam a vzor tlačiva požiadavky, v ktorých podrobnejšie uvádzame zámer oznamu a potrebné údaje k vyplneniu požiadavky. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v prípade, ak budete:

- v mene občanov Vašej obce - mesta,
- v mene školy vo Vašej obci - meste, resp. školy v inej obci - meste, do ktorej dochádzajú deti Vašej obce - mesta,
- v mene zamestnávateľov Vašej obce - mesta,

žiadať o tvorbu cestovného poriadku v inej podobe, ako je terajší stav (podobu platných cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020 si môžete nájsť na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja alebo na webových stránkach konkrétnych dopravcov) vyplnili podľa predtlače tlačiva „Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 podaná obcou – mestom“, ktoré tvorí prílohu tohto listu. Po zosumarizovaní požiadaviek prebehne ich vyhodnotenie, odstúpenie dopravcom, spoločnosti IDS Východ, spracovanie návrhov cestovných poriadkov, prerokovanie s dopravcami a samotné schválenie.

Celé znenie listu Úradu PSK na stiahnutie vo formáte PDF

Dátum zvesenia: 14. 8. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Zber odpadu

zber odpadu

Info e-mailom

Novinky e-mailom