Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

VZN

Pre technické problémy sú dokumenty v tejto sekcii pridávané postupne. Ďakujeme za pochopenie

2022

Vyvesené: 22. 3. 2022 Dátum zvesenia: 7. 4. 2022
Vyvesené: 1. 7. 2022 Dátum zvesenia: 17. 7. 2022
Vyvesené: 1. 7. 2022 Dátum zvesenia: 17. 7. 2022
Vyvesené: 1. 7. 2022 Dátum zvesenia: 17. 7. 2022
Vyvesené: 1. 7. 2022 Dátum zvesenia: 17. 7. 2022
Vyvesené: 1. 7. 2022 Dátum zvesenia: 17. 7. 2022

2021

Vyvesené: 28. 9. 2021 Dátum zvesenia: 28. 10. 2021
Vyvesené: 16. 12. 2021 Dátum zvesenia: 1. 1. 2022

2020

Vyvesené: 1. 7. 2020 Dátum zvesenia: 17. 7. 2020
Vyvesené: 4. 1. 2021 Dátum zvesenia: 20. 1. 2021

2019

Vyvesené: 10. 4. 2019 Dátum zvesenia: 24. 12. 2019

2016

Vyvesené: 16. 12. 2019 Dátum zvesenia: 1. 1. 2020
Vyvesené: 30. 11. 2016 Dátum zvesenia: 15. 12. 2016

2012

Vyvesené: 1. 10. 2012 Dátum zvesenia: 16. 10. 2012

2009

Vyvesené: 23. 7. 2009 Dátum zvesenia: 10. 8. 2009
Vyvesené: 1. 12. 2009 Dátum zvesenia: 15. 12. 2009

2006

Vyvesené: 1. 8. 2006 Dátum zvesenia: 16. 8. 2006

2004

Vyvesené: 23. 7. 2004 Dátum zvesenia: 7. 8. 2004

2003

Vyvesené: 31. 3. 2003 Dátum zvesenia: 26. 4. 2003

ZAUJÍMAVOSTI