Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 12. 2023

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

OPKZP-PO1-SC111-2021-72/76/476

453 762,86 EUR

obec Jasenov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5. 12. 2023

Zmluva o termínovanom úvere

1481/2023/UZ

24 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

obec Jasenov

29. 11. 2023

Dohoda § 10 PvHN

23/35/010/102

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné

obec Jasenov

29. 11. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu

RA-SNCA/20204237

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

obec Jasenov

10. 11. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ10112023

100,00 EUR

obec Jasenov

Jaroslav Marton

19. 10. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ20102023

200,00 EUR

obec Jasenov

Cyril Horvát

19. 10. 2023

Zmluva o dielo

2/2023

194 163,04 EUR

JASENOVSKA, s.r.o.

obec Jasenov

6. 10. 2023

Nájomná zmluva KD

KD06102023

30,00 EUR

obec Jasenov

Barbora Vojtanovská

22. 9. 2023

Nájomná zmluva KD

KD22092023

100,00 EUR

obec Jasenov

Emília Timáková

13. 9. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

1

Neuvedené

JASENOVSKA, s.r.o.

obec Jasenov

7. 9. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ08092023

150,00 EUR

obec Jasenov

ZEMPLÍN, s.r.o.

17. 8. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ17082023

50,00 EUR

obec Jasenov

Zuzana Kaduková

16. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP

IROP-Z-302091DFL8-91-108

13 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

obec Jasenov

11. 8. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ11082023

150,00 EUR

obec Jasenov

Stanislav Demko

7. 8. 2023

Dohoda o poskytnutí finančného grantu

25072023

6 000,00 EUR

Nadácia COOP Jednota

obec Jasenov

4. 8. 2023

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-V0-369-054-2023

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

obec Jasenov

27. 7. 2023

Nájomná zmluva KD

KD27072023

100,00 EUR

obec Jasenov

Vladimír Horvát

26. 7. 2023

Nájomná zmluva KD

KD26072023

100,00 EUR

obec Jasenov

Mgr. Danka Kačurová

14. 7. 2023

Nájomná zmluva KD

14072023

120,00 EUR

obec Jasenov

Gabriela Karpeľová

12. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

20062023

7 308,00 EUR

FOR PROJECT s.r.o.

obec Jasenov

12. 7. 2023

Mandátna zmluva

10072023

4 500,00 EUR

Ing. Dana Gajdošová

obec Jasenov

11. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

529/2023/OPR

1 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

obec Jasenov

30. 6. 2023

Zmluva o dielo

1/2023

194 163,04 EUR

JASENOVSKA, s.r.o.

obec Jasenov

30. 6. 2023

Kúpna zmluva časť 4

0202082022

14 400,00 EUR

ŠTÝL - IVANOV, s.r.o.

obec Jasenov

30. 6. 2023

Kúpna zmluva časť 3

230630

3 108,00 EUR

TENZONA Slovakia, s.r.o.

obec Jasenov

30. 6. 2023

Kúpna zmluva časť 2

10/2022

18 000,00 EUR

AGROBOR, s.r.o.

obec Jasenov

30. 6. 2023

Kúpna zmluva časť 1

0102082022

117 852,00 EUR

ŠTÝL - IVANOV, s.r.o.

obec Jasenov

23. 6. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ23062023

100,00 EUR

obec Jasenov

Ľubomír Karabin

22. 6. 2023

Nájomná zmluva KD

KD22062023

30,00 EUR

obec Jasenov

Jana Bončíková

8. 6. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ09062023

100,00 EUR

obec Jasenov

MUDr. Róbert Copko

31. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2021-72/76

477 645,12 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

obec Jasenov

17. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

MK-7119/2022-180

47 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

obec Jasenov

26. 5. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ26052023

100,00 EUR

obec Jasenov

Radoslav Slobodník

19. 5. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ19052023

100,00 EUR

obec Jasenov

Ľubomír Karabin

12. 5. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ13052023

50,00 EUR

obec Jasenov

Nina Konfederáková

11. 5. 2023

Nájomná zmluva KD

KD10052023

100,00 EUR

obec Jasenov

Martina Kucerová

5. 5. 2023

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k zmluve č. 4419017023

97,98 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

obec Jasenov

5. 5. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ05052023

150,00 EUR

obec Jasenov

Základná včelárska organizácia: Slovenský zväz včelárov HE

5. 5. 2023

Nájomná zmluva KD

KD04052023

500,00 EUR

obec Jasenov

Ľubica Marcinčáková

3. 5. 2023

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

23/35/054/449

3 974,88 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné

JASENOVSKA, s.r.o.

3. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

323 0864

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec Jasenov

21. 4. 2023

Nájomná zmluva KD

KD20042023

120,00 EUR

obec Jasenov

Albína Šuľáková

11. 10. 2022

Darovacia zmluva

ZBH7-9-022/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

obec Jasenov

4. 4. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

161/8/2023/zavodHE

Neuvedené

obec Jasenov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

4. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu

9107152518

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec Jasenov

17. 3. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ17032023

100,00 EUR

obec Jasenov

Miroslav Sadinský

10. 3. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-AV-OD-19-005

Dodatok č. 1 k zmluve

Neuvedené

KOSIT EAST, s.r.o.

obec Jasenov

16. 2. 2023

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov

ZoP/2023/072-PP

Neuvedené

obec Jasenov

Východoslovenská distribučná, a.s.

16. 2. 2023

Zmluva o pripojení žiadateľa

ZoP/2023/072

2 348,54 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

obec Jasenov

10. 2. 2023

Príkazná zmluva

PZ03022023

250,00 EUR

PhDr. Miroslav Turčan

obec Jasenov

23. 1. 2023

Zmluva o záruke

10/CC/23

187 080,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

obec Jasenov

23. 1. 2023

Zmluva o záruke

11/CC/23

2 036 020,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

obec Jasenov

23. 1. 2023

Zmluva o balíkovom účte

Komunal_ucet

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

obec Jasenov

23. 1. 2023

Zmluva o Elektronickej službe Business24

B24

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

obec Jasenov

13. 1. 2023

Nájomná zmluva TJ

TJ13012023

100,00 EUR

obec Jasenov

Ing. Svetlana Pisáková

25. 11. 2022

Zmluva o úvere

700/317/2022

187 080,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Jasenov

25. 11. 2022

Zmluva o úvere

700/316/2022

2 036 020,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

obec Jasenov

25. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

0062-PRB/2022

64 380,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

obec Jasenov

25. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

0061-PRB/2022

1 096 310,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

obec Jasenov

14. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

13122022

1 560,00 EUR

Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor

obec Jasenov

6. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

06122022EBG

Neuvedené

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG

obec Jasenov

29. 11. 2022

Zmluva o zabezpečení praxe

24112022

Neuvedené

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

obec Jasenov

29. 11. 2022

Dohoda č. 22/35/010/92

22/35/010/92

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné

obec Jasenov

24. 11. 2022

Zmluva o dielo

92022

2 500,00 EUR

Ing. arch. Lukáš Vasko

obec Jasenov

15. 11. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 2 k zmluve

Neuvedené

KOSIT EAST, s.r.o.

obec Jasenov

28. 10. 2022

Dodatok č. 10 k zmluve č. 953/2015/UZ

Dodatok č. 10 k zmluve

97 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

obec Jasenov

8. 8. 2022

Nájomná zmluva

596/2022

1,00 EUR

Mesto Humenné

obec Jasenov

28. 10. 2022

Dohoda č. 22/35/054/130

22/35/054/130

9 416,82 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné

obec Jasenov

25. 10. 2022

Nájomná zmluva KD

KD25102022

240,00 EUR

obec Jasenov

Ing. Lucia Sukeľová

9. 8. 2022

Zmluva na prevod práva k výpočtovej technike

ZLP-VT-2021-0238

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (

obec Jasenov

21. 10. 2022

Nájomná zmluva KD

KD17102022

240,00 EUR

obec Jasenov

Ing. Róbert Haburaj

17. 10. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2

Neuvedené

JASENOVSKA, s.r.o.

obec Jasenov

23. 9. 2022

Nájomná zmluva KD

KD23092022

30,00 EUR /hod.

obec Jasenov

Martin Lenger

17. 8. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

JASENOVSKA, s.r.o.

obec Jasenov

17. 8. 2022

Darovacia zmluva

KRHZ-PO-VO-282-004/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

obec Jasenov

8. 8. 2022

Zmluva o dielo

5/2022

101 963,53 EUR

JASENOVSKA, s.r.o.

obec Jasenov

13. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

285/2022/OPR

2 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

obec Jasenov

1. 7. 2022

Mandátna zmluva

MZ01

950,00 EUR

Ing. Katarína Ježová

obec Jasenov

28. 6. 2022

Dodatok k zmluve

D-1/2022

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

obec Jasenov

24. 6. 2022

Nájomná zmluva KD

KD2462022

100,00 EUR

obec Jasenov

Mgr. Vladimíra Hudačeková

16. 6. 2022

Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

MK-9780/2021-180

32 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

obec Jasenov

7. 6. 2022

Rámcová zmluva

07062022

50,00 EUR mesačný poplatok

Pomoc psíkov na východnom Slovensku

obec Jasenov

29. 4. 2022

Zmluva o dielo

042022.NB – B1, B2

3 422 178,51 EUR

JASENOVSKA, s.r.o.

obec Jasenov

16. 5. 2022

Kúpna zmluva

279/110/2022/IÚ

2,00 EUR

obec Jasenov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

10. 5. 2022

Nájomná zmluva KD

KD1052022

100,00 EUR

obec Jasenov

Mária Rujaková

10. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

322 0876

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec Jasenov

10. 5. 2022

Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania

1052022

Neuvedené

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

obec Jasenov

6. 5. 2022

Nájomná zmluva KD

KD652022

100,00 EUR

obec Jasenov

Mária Čabáková

26. 4. 2022

Dohoda č. 22/35/054/27

22/35/054/27

6 812,28 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné

JASENOVSKA, s.r.o.

26. 4. 2022

Dohoda č. 22/35/054/17

22/35/054/17

4 366,84 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné

JASENOVSKA, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

ZAUJÍMAVOSTI