Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuality

#

Jasenovčania v Poľsku...

Dátum: 23. 7. 2012

Na pozvanie pani wojt Barbary Maleckej z družobnej gminy Stary Dzikow sa 22.7.2012 v nedeľu zúčastnila na Dni kultúry aj výprava z našej obce na čele so starostom obce. Viac...

#

Spoločensko-kultúrna akcia na Jasenovskom hrade.

Dátum: 21. 5. 2012

V nedeľu 20.mája 2012 v poobedňajších hodinách sa uskutočnil 2.ročník spoločného stretnutia občanov obcí Jasenov a Chlmec na Jasenovskom hrade tentoraz aj so zahraničnou účasťou. Viac...

hrad

Náš hrad dostane dotáciu z Ministerstva kultúry SR

Dátum: 30. 3. 2012

Dotácia je účelovo viazaná len na realizáciu projektu v roku 2012. Platná zmluva sa predloží v dohľadnej dobe za účelom realizácie projektu na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko na prácach počas 6 mesiacov by sa mali podieľať 12 nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradu práce.

Výročná správa o činnosti Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva v Jasenove pri plnení samosprávnych funkcií obce v roku 2011

Dátum: 23. 3. 2012

Uplynulý rok bol v samospráve veľmi pestrý. Úspechy sa striedali s neúspechmi.
Rok 2011 bol prvým rokom volebného obdobia rokov 2011 – 2014. Bol poznačený dopadmi celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá bola bezpochyby aj krízou morálnou.

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum: 12. 3. 2012

Výsledky volieb do NR SR zo dňa 10.marca 2012 – volebný okrsok Jasenov.

#

Obecná fašiangová zabíjačka.

Dátum: 20. 2. 2012

V poslednú fašiangovú sobotu, 18.2.2012 sa v obci konala ako vôbec po prvýkrát v histórii obce obecná zabíjačka.

#

Výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Jasenove.

Dátum: 20. 2. 2012

V nedeľu 19.2.2012 sa uskutočnila v Kultúrnom dome Jasenov výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska – Základnej organizácie Jasenov. S pozvaných 116 členov sa schôdze zúčastnilo 104 členov, čo organizáciu stavia na prvé miesto medzi spoločenskými organizáciami v obci čo sa týka počtu členov.

#

Tradičné sánkarské preteky.

Dátum: 13. 2. 2012

Každoročne naša obec poriada sánkarské preteky pre deti, mládež ale aj pre dospelých. Tentoraz to bolo v sobotu, 11.2.2012 v lokalite Pod Rastovou.

#

Silvester 2011 v obci

Dátum: 2. 1. 2012

V roku 2011 vyšiel Silvester na nepracovný deň - sobotu, a tak každý zo 130 majiteľov vstupeniek sa mohol nerušene pripraviť na 19:00 hod., kedy bol začiatok rozlúčky so starým rokom...

#

Predvianočný program detí Materskej školy

Dátum: 19. 12. 2011

18. decembra, v nedeľu o 15:00 hod. v kultúrnom dome sa uskutočnilo predvianočné vystúpenie detí materskej školy.

Zobrazené 131-140 z 149

ZAUJÍMAVOSTI