Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuality

hrad

Náš hrad dostane dotáciu z Ministerstva kultúry SR

Dátum: 30. 3. 2012

Dotácia je účelovo viazaná len na realizáciu projektu v roku 2012. Platná zmluva sa predloží v dohľadnej dobe za účelom realizácie projektu na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko na prácach počas 6 mesiacov by sa mali podieľať 12 nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradu práce.

Výročná správa o činnosti Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva v Jasenove pri plnení samosprávnych funkcií obce v roku 2011

Dátum: 23. 3. 2012

Uplynulý rok bol v samospráve veľmi pestrý. Úspechy sa striedali s neúspechmi.
Rok 2011 bol prvým rokom volebného obdobia rokov 2011 – 2014. Bol poznačený dopadmi celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá bola bezpochyby aj krízou morálnou.

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum: 12. 3. 2012

Výsledky volieb do NR SR zo dňa 10.marca 2012 – volebný okrsok Jasenov.

#

Obecná fašiangová zabíjačka.

Dátum: 20. 2. 2012

V poslednú fašiangovú sobotu, 18.2.2012 sa v obci konala ako vôbec po prvýkrát v histórii obce obecná zabíjačka.

#

Výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Jasenove.

Dátum: 20. 2. 2012

V nedeľu 19.2.2012 sa uskutočnila v Kultúrnom dome Jasenov výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska – Základnej organizácie Jasenov. S pozvaných 116 členov sa schôdze zúčastnilo 104 členov, čo organizáciu stavia na prvé miesto medzi spoločenskými organizáciami v obci čo sa týka počtu členov.

#

Tradičné sánkarské preteky.

Dátum: 13. 2. 2012

Každoročne naša obec poriada sánkarské preteky pre deti, mládež ale aj pre dospelých. Tentoraz to bolo v sobotu, 11.2.2012 v lokalite Pod Rastovou.

#

Silvester 2011 v obci

Dátum: 2. 1. 2012

V roku 2011 vyšiel Silvester na nepracovný deň - sobotu, a tak každý zo 130 majiteľov vstupeniek sa mohol nerušene pripraviť na 19:00 hod., kedy bol začiatok rozlúčky so starým rokom...

#

Predvianočný program detí Materskej školy

Dátum: 19. 12. 2011

18. decembra, v nedeľu o 15:00 hod. v kultúrnom dome sa uskutočnilo predvianočné vystúpenie detí materskej školy.

Stanovisko obce Jasenov - preložka cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa, k správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie

Dátum: 12. 12. 2011

Správa o hodnotení vplyvov na uvedenú preložku cesty bola verejne prerokovaná na spoločnom stretnutí občanov a navrhovateľa -Slovenskej správy ciest a prizvaných orgánov 9.12.2011 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Jasenove. V marci 2011 sa konalo podobné prerokovanie projektovej dokumentácie obchvatu mesta Humenné cez kataster obce Jasenov, pričom boli pozvaní aj zástupcovia mesta Humenné. Za mesto sa nezúčastnil vtedy nikto,po zaslaní pozvánky mesto nevyslalo zástupcu ani teraz. Stanovisko obce Jasenov v plnom znení.

Preložka cesty I/74 Brekov - Humenné (obchvat), nová informácia

Dátum: 1. 11. 2011

Najnovšia informácia okolo cestného obchvatu mesta Humenné, ktorého navrhovaná trasa sa bezprostredne dotýkala nášho katastra je, že po našom odvolaní na územné rozhodnutie, ktoré na stavbu vydalo mesto Humenné, Krajský stavebný úrad v Prešove v správnom konaní zrušil uvedené rozhodnutie. To znamená, že stavba sa podľa plánovanej projektovej dokumentácie nebude realizovať.

Zobrazené 141-150 z 157

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Zber odpadu

zber odpadu