Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuality

Fašiangová zabíjačka v obci.

Fašiangová zabíjačka v obci.

Dátum: 11. 2. 2013

9.februára sa konala za budovou Jednota v centre obce fašiangová zabíjačka, ako druhá v poradí. Prvý ročník bol minulý rok a stretol sa so záujmom verejnosti. Tohtoročná mala iný scenár oproti vlaňajšej zabíjačke.

Rekonštrukcia cesty Humenné – Jasenov

Dátum: 10. 9. 2012

V piatok 7.9.2012 bolo na Obecnom úrade v Jasenove odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „ Rekonštrukcia cesty III/558012 Humenné – Jasenov“

Materská škola v Jasenove v novom šate.

Materská škola v Jasenove v novom šate.

Dátum: 3. 9. 2012

Počas celých letných prázdnin bola Materská škola v Jasenove mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukčných prác. V prvom rade samospráva ako zriaďovateľ naplánovala hneď na úvod prázdnin v mesiaci júl výmenu zastaralých okien za plastové. Financie na tento účel boli pridelené na základe úspešne podanej žiadosti na Úrad vlády SR z rezervy predsedníčky vlády SR.

Sotácky folklórny festival v obci nadobudol medzinárodný rozmer

Sotácky folklórny festival v obci nadobudol medzinárodný rozmer

Dátum: 27. 8. 2012

19. ročník Sotáckeho folklórneho festivalu v Jasenove sa konal 26.8.2012, v nedeľu od 14:00 hod. v areáli Telovýchovnej jednoty.

Jasenovčania v Poľsku...

Jasenovčania v Poľsku...

Dátum: 23. 7. 2012

Na pozvanie pani wojt Barbary Maleckej z družobnej gminy Stary Dzikow sa 22.7.2012 v nedeľu zúčastnila na Dni kultúry aj výprava z našej obce na čele so starostom obce. Viac...

Spoločensko-kultúrna akcia na Jasenovskom hrade.

Spoločensko-kultúrna akcia na Jasenovskom hrade.

Dátum: 21. 5. 2012

V nedeľu 20.mája 2012 v poobedňajších hodinách sa uskutočnil 2.ročník spoločného stretnutia občanov obcí Jasenov a Chlmec na Jasenovskom hrade tentoraz aj so zahraničnou účasťou. Viac...

hrad

Náš hrad dostane dotáciu z Ministerstva kultúry SR

Dátum: 30. 3. 2012

Dotácia je účelovo viazaná len na realizáciu projektu v roku 2012. Platná zmluva sa predloží v dohľadnej dobe za účelom realizácie projektu na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko na prácach počas 6 mesiacov by sa mali podieľať 12 nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradu práce.

Výročná správa o činnosti Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva v Jasenove pri plnení samosprávnych funkcií obce v roku 2011

Dátum: 23. 3. 2012

Uplynulý rok bol v samospráve veľmi pestrý. Úspechy sa striedali s neúspechmi.
Rok 2011 bol prvým rokom volebného obdobia rokov 2011 – 2014. Bol poznačený dopadmi celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá bola bezpochyby aj krízou morálnou.

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum: 12. 3. 2012

Výsledky volieb do NR SR zo dňa 10.marca 2012 – volebný okrsok Jasenov.

Obecná fašiangová zabíjačka.

Obecná fašiangová zabíjačka.

Dátum: 20. 2. 2012

V poslednú fašiangovú sobotu, 18.2.2012 sa v obci konala ako vôbec po prvýkrát v histórii obce obecná zabíjačka.

Zobrazené 181-190 z 251

ZAUJÍMAVOSTI