Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Asistované sčítanie obyvateľov stále prebieha

SODB 2021

Samosčítanie obyvateľov bolo k polnoci 31. marca 2021 ukončené. V obci Jasenov sa do elektronického sčítania zapojilo 97,48 %, čo vysoko prevyšuje celoslovenský priemer, ktorý bol na úrovni 88 %

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít. V riadnom období elektronického samosčítania sa v našej obci sčítalo 97,48 % obyvateľov Jasenova.

Asistované sčítanie sa realizuje na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. O začatí asistovaného sčítania rozhodol predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

 

Počas asistovaného sčítania sa môžete sčítať

  •  na kontaktnom mieste v obci (na Obecnom úrade Jasenov), kde Vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent,
  • môžete telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás navštívi a sčíta Vás

SODB 2021Pre tých obyvateľov, ktorí sa ešte nesčítali a sú mobilní, bolo zriadené kontaktné miesto na obecnom úrade, kde sa môžu sčítať počas úradných chodín sami alebo za pomoci určeného asistenta. Upozorňujeme, že obyvateľ, ktorý chce využiť služby mobilného asistovaného sčítania nesmie byť v karanténe.

Stále platí, že všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

 

KEDY BUDÚ FINÁLNE VÝSLEDKY

Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť už v roku sčítania obyvateľov, závisí to samozrejme, od pandemickej situácie a toho, kedy sa reálne ukončí asistované sčítanie. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022 a komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musia byť vypublikované najneskôr do začiatku roku 2024.

 

ZAUJÍMAVOSTI