Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Bohatý fašiangový víkend v obci...

Bohatý fašiangový víkend v obci...

Avizované akcie na víkend od piatku 21.2. do nedele 23.2. naznačovali, že obsahom bude skvelá zábava a každý si môže z tejto ponuky vybrať. Tanečný dom, zabíjačka, Šesnástorák, Drišľak.

V piatok 21.2. sa konal prvý Tanečný dom v tomto roku. Ľudová hudba Borievka v podaní mladých nadaných hudobníkov a lektor ľudového tanca na úvod predviedli ukážku čardášov ktorá mala byť určená hlavne pre mládež z obce, aby nezabudli na čaro ľudového tanca.

V sobotu 22.2. sa od rána začalo s prípravou fašiangovej obecnej zabíjačky, ktorá naberá na tradícii. Konal sa už tretí ročník na rovnakom mieste – za budovou Jednota a tešil sa ešte väčšiemu záujmu ako minulý rok aj napriek dažďu. „Zabíjačkári“ sa zhostili svojho už v piatok, kedy sa urobili potrebné úkony a aj výrobky – klobásky, jaternice a tlačenka, aby na sobotu už bolo pripravené čo najviac. V sobotu ráno na ôsmu nabehol organizačný štáb zložený z poslancov OcZ, poľovníkov, pracovníkov obce ale aj ostatných dobrovoľníkov aby pripravovali škvarky a mäso s kapustou. Občania boli pozvaní na jednu popoludní, ale prichádzali už skôr aj za mierneho dažďa, ktorý neprekážal, nakoľko bol postavený veľký stan, kde bolo dosť miesta pre každého. Výrobky chutili každému pretože nezostalo nič, čo bolo aj účelom.
Spestrením bola aj muzika v podaní Bertiho, ale všetko sa pohlo hlavne príchodom „pribrancov“ v réžii našej folklórnej skupiny Dupna ktorí roztancovali prítomných ale zastavili na chvíľu aj dážď. Ženy z Únie žien napiekli chutné pirohy čím doplnili zabíjačkové hody o tradičný doplnok. Pozvanie prijali aj Ukrajinci z družobnej obce Buštyno na čele so starostom Ivanom Ivanovičom Pašom ktorý si s pribrancami aj zatancoval. Dobrovoľný príspevok za zabíjačkovú porciu bude použitý pre potreby detí MŠ Jasenov.V nedeľu naša humoristická skupina Ješenovsky 16-torák oslavovala 20 rokov od svojho vzniku. Pozvanie na malú slávnosť prijala známa „jednotka“ v tomto obore – skupina DRIŠĽAK. Pred 16-tou hodinou sa už začali schádzať diváci na zaujímavé podujatie, v ktorom na úvod vystúpili naši aby po svojom programe odovzdali pódium Drišľakovcom. Drišľak to rozbalil naplno a preplnená sála ktorá pojala 350 divákov ich bohato odmenila potleskom za viac ako dvojhodinový program. V závere sa všetkým účinkujúcim poďakoval starosta obce.
Programom v nedeľu sa ukončil pestrý fašiangový víkend v Jasenove a všetkým ktorí sa pričinili o jeho priebeh patrí poďakovanie za pomoc pri organizácii podujatí aj za celkovú atmosféru.

ZAUJÍMAVOSTI