Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Čo sa stalo v našej obci - január

DHZ Jasenov

Prinášame vám krátky prehľad udalostí, ktoré sa udiali v našej obci v uplynulom mesiaci.

 

 • Hneď v úvode roka sme sa zapojili do grantovej výzvy, ktorú vyhlásila Nadácia VSE. Vypracovali sme žiadosť na výsadbu zelene v obci.

 

 • Pracovníci obce po sviatku Zjavenia Pána – Troch kráľov odstránili vianočnú výzdobu pred obecným úradom a taktiež vianočné stromčeky z nášho aj  z farského kostola.

 

 • Zúčastnili sme sa školenia k aktuálnym dotačným schémam z Plánu obnovy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a z Programu Slovensko. Hlavnými oblasťami sú: znižovanie energetickej náročnosti, budovanie verejných vodovodov a kanalizácií či výstavba miestnych komunikácií.

 

 • Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok vykonala miestnu obhliadku v lokalite Pod Harbom, kde neznámy páchateľ vyrezal 15 ročný orech. Ten sa nachádzal na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky v ochrannom pásme vodného toku.

 

 • Na obecnom úrade sa uskutočnilo pracovné stretnutie s projektantmi na vypracovanie podkladov k rozšíreniu asfaltových ciest v obci. Súčasťou bolo aj meranie v teréne, príprava projektovej dokumentácie ciest, odvodnenia a vodných stavieb.

 

 • Extrémne teplé januárové počasie a prívalové zrážky spôsobili tretí januárový týždeň problémy aj v našej obci. Zasahovať museli naši dobrovoľní hasiči s protipovodňovou technikou a v spolupráci so zamestnancami obce odčerpávali zatopené dvory rodinných domov. Vykonalo sa aj miestne šetrenie Komisie výstavby a územného plánovania na Jarkovej ulici, kde zistili, že bol zasypaný roky užívaný odvodňovací rigol, ktorý spôsobil zaplavenie susedných pozemkov. Následne sa z iniciatívy Obecného úradu uskutočnilo stretnutie občanov dotknutej lokality na riešenie tohto problému.

 

 • Uskutočnilo sa stretnutie ZMO Humenné, kde boli diskutované problémy a možné riešenia problematiky niekoľkonásobného zvýšenia cien energií pre obce, hľadanie možností úspor a príprava podnetov pre vládu.

 

 • V januári prebehli dve dôležité pracovné stretnutia pre rozvoj obce. Prvé z nich sa týkalo výstavby nájomných bytov, kde sme riešili najmä rozvrh a harmonogram prác. Druhé stretnutie bolo s projektantom k plánovanému projektu výstavby domova dôchodcov v Jasenove – finalizácia podkladov k stavebnému konaniu a k podaniu žiadosti o príspevok.

 

 • Geodet vykonal porealizačné zameranie pravostranného chodníka. Toto zameranie je potrebné ku kolaudácii postavenej časti stavby.

 

 • Projekt nekončí jeho úspešnou realizáciou. V závere mesiaca sme zaslali na Ministerstvo kultúry SR vyúčtovanie projektu obnovy Jasenovského hradu a Štátnej ochrane prírody SR sme odoslali monitorovaciu správu projektu z roku 2021.

 

 • V sále kultúrneho domu sa konala schôdza Základnej organizácie zväzu chovateľov Jasenov. Pri tejto príležitosti Slovenský zväz chovateľov ocenil z radov Jasenočanov  za dlhodobú činnosť združenia hneď niekoľkých členov.

 

 • Január sa niesol v znamení príprav na referendum, ktoré sa konalo v sobotu 21. januára. Zúčastnilo sa na ňom 27,25 % voličov, čím nebola splnená podmienka platnosti referenda, ktorou je 50 % účasť. Účasť v našej obci bola 37,46 %.

 


> čo sa stalo v našej obci v decembri

 

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu