Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Čo sa stalo v našej obci - marec

Čistenie krajníc po zime

Prinášame vám krátky prehľad udalostí, ktoré sa udiali v našej obci v uplynulom mesiaci.

 

 • Novopostavený chodník v strednej časti obce križuje vodný tok až na dvoch miestach. Museli byť vybudované premostenia, na ktorých v tomto období pribudlo aj nové zábradlie. Takýmito krokmi sa nám darí zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky, občanov a návštevníkov našej obce.

 

 • Úvod roka sa nesie v znamení stretávania miestnych organizácii a plánovania aktivít počas aktuálneho roka. V marci sa uskutočnila výročná členská schôdza JDS Jasenov, Červeného kríža, TJ Jasenov a rodičovské združenie MŠ.

 

 • Vyššie teploty v úvode jari lákajú na práce v záhrade. Obec už tradične zabezpečila zber rozložiteľného zeleného odpadu a konárov priamo od rodinných domov. Po neobvykle teplej zime sme orezali zeleň na cintoríne, pri obecnom úrade, materskej škole a taktiež sme pokosili areál jasenovského kostola.

 

 • Na pôde Mestského úradu v Humennom sa uskutočnilo stretnutie členov UMR Humenné (Udržateľný Mestský Rozvoj). UMR je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciál a riešenia problémov mesta a jeho zázemia. Hlavnou témou bolo prerozdelenie financií v programovom období 2021 – 2027.

 

 • V kultúrnom dome v Belej nad Cirochou sa uskutočnilo stretnutie predstavenstva a dozornej rady Miestnej akčnej skupiny Pod Vihorlatom. Hlavným bodom bolo schvaľovanie novej štruktúry výziev na ďalšie programové obdobie.

 

 • Obec obdržala od Urbariatu Jasenov požiadavku na riešenie problematiky stavby v lokalite Hrabiny.

 

 • Projekt výstavby VN, NN sieti a trafostanice v lokalite Hoľarky sa dostáva do záverečnej fázy. Bola podpísaná zmluva o pripojení s VSD, a.s. Starostka obce na stretnutí na obecnom úrade informovala podnikateľské subjekty z areálu bývalého Lesostavu o rozšírení inžinierskych sieti a ďalšom postupe výstavby. Po minuloročnom vybudovaní takmer 1 km vodovodu v tejto lokalite ide o ďalší výrazný krok v skvalitňovaní života občanov.

 

 • V Prešove sa uskutočnilo stretnutie starostov Prešovského kraja s predsedom PSK Milanom Majetským. Témou diskusie boli aktuálne dotačné schémy a opravy cestnej siete v našom kraji.

 

 • Záver mesiaca bol termínom na podanie viacerých projektov. Podali sme žiadosti v programe na podporu lokálnych komunít nadácie COOP Jednota či grantovej výzve poslancov PSK, v ktorej sme tento rok žiadali financie na organizáciu Sotáckeho folklórneho festivalu. Ďalšou z pripravovaných žiadostí je projekt spoločných zariadení, ktorý komplexne rieši problematiku vodozádržných opatrení, výsadby zelene a budovanie nových asfaltových ciest.

               

 • Posledný marcový deň vykonala správa ciest PSK v našej obci údržbu krajníc po zime. Taktiež pokračovali v čistení rigolu na hranici katastra s mestom Humenné. Obec v smere od potravín k točni autobusov začala s prípravami na osadenie cestných obrubníkov popri hlavnej ceste.

 

 • Naši futbalisti odohrali počas marca ďalšie prípravné stretnutia, kde nebola núdza o góly: Jasenov - Pavlovce nad Uhom 2:3, Jasenov - Borov 9:0, Jasenov - Hencovce 6:1, Bystré - Jasenov 2:1. V kategórii dorastencov Ohradzany - Jasenov 3:4

 


> čo sa stalo v našej obci vo februári

 

ZAUJÍMAVOSTI