Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Jasenovské svetadiely

tabor

V dňoch 1. až 5. augusta 2011 zorganizovala obec Jasenov v spolupráci s farským úradom sťatia sv. Jána Krstiteľa a neziskovou organizáciou Viktória denný tábor pre deti prvého až štvrtého ročníka základnej školy. Viac než štyridsať detí prežilo 5 aktívnych dní, ktoré boli naplnené hrami, súťažami, zábavou, ale i zamyslením. Päť družstiev predstavovalo päť svetadielov, postupne sa tak predstavili hravou formou zaujímavosti jednotlivých krajín.

Tábor začal v pondelok ráno sv. omšou v kostole sv. Martina v Jasenove. Tento deň bol venovaný aktivitám na spoznanie účastníkov tábora, utorok deti prežili na virtuálnom Jasenovskom hrade – na lúke, kde boli znázornene jednotlivé hradné miestnosti, v ktorých deti pri hrách prežili časť histórie. V stredu bola pripravená etapová hra v okolí Jasenova a olympijské hry. Vo štvrtok deti navštívili päťdesiat rodín v obci, kde pomohli pri drobných prácach – v záhrade, pri pečení zákuskov či umytí auta. Tento deň bol venovaný motivácii detí k vzájomnej pomoci a spolupatričnosti. Staršie deti mali popoludní možnosť vyspovedať sa. Bohatý piatkový program začal pre chlapcov školou futbalu a tvorivými dielňami pre dievčatá, pokračoval prezentáciou kynológov policajného zboru v Humennom a dobrovoľného hasičského zboru obce Jasenov.Tábor sa ukončil v piatok detskou sv. omšou.


Poďakovanie za úspešný priebeh tábora patrí animátorom z radov humenskej saleziánskej a jasenovskej mládeže za ich obetavosť a nápaditosť počas celého týždňa ako aj za týždne príprav atraktívneho programu pre deti, vdp. farárovi J. Gičovi a kaplánom Martinovi Murajdovi a Ladislavovi Jeremiášovi, Mariánovi Husárovi, riaditeľovi saleziánskeho strediska v Humennom za nezištnú metodickú pomoc, p. Feretovej za prípravu jedla, policajnému zboru, náčelníkovi dobrovoľného hasičského zboru Štefanovi Hirjakovi i jeho zverencom a predovšetkým starostovi obce Ing. Jánovi Katkovčinovi za poskytnutie priestorov kultúrneho domu, za finančnú a materiálnu podporu celej akcie.

tabor

Dátum vloženia: 8. 8. 2011 11:04
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 6. 2020 11:05
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI