Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuálne opatrenia hlavného hygienika

 

Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18. 11. 2021 schválila vláda SR. Vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021 a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.
Aktualizovaný COVID automat, ktorý bude platiť obmedzené obdobie, bol schválený v čase
mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá sa naďalej zhoršuje, čo spôsobuje veľkú záťaž na zdravotnícky systém.

Od 24.5.2021 je možné požiadať o zaslanie Certifikátu o vykonanej vakcinácii. Žiadosť o zaslanie je potrebné vyplniť na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/certifikat.

 

 

OBCHODY A SLUŽBY

V bordových a čiernych okresoch musia mať neesenciálne prevádzky a služby (teda tie, ktoré nie sú vymenované vo vyhláške) obmedzené otváracie/prevádzkové hodiny od 5:00 do 22:00. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať neesenciálne prevádzky otvorené len v režime OP.

Za esenciálne obchody a služby sa považujú:  
 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje
 • zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • Predajne drogérie
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne novín a tlačovín
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Knižnice
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie
 • tachografických kariet
 • Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci,
 • rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Kľúčové služby
 • Zberné dvory
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Predajne obuvi a oblečenia
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so
 • zdravotným postihnutím
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia,
 • potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup,
 • vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 

Informácia ku kapacitným obmedzeniam v prevádzkach obchodov a služieb:

Zelené okresy:

 • Bez kapacitného limitu, dodržiavanie hygienických opatrení

Oranžové okresy:

 • 1 zákazník na 15 metrov štvorcových

Červené, bordové a čierne okresy:

 • OP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových
 • Základ a OTP: iba esenciálne obchody a služby, 1 zákazník na 25 metrov štvorcových
 

TAXISLUŽBY

Zelené okresy: bez kapacitného limitu, povinné rúško a pravidelné vetranie

Oranžové okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie

Červené okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)

Bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)

Čierne okresy: najviac dvaja klienti vo vozidle, na zadných sedadlách, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)

 

UMELÉ KÚPALISKÁ

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy: 

 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: najviac 50 % kapacity
 • Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:

 • OP: 50 % kapacity
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Bordové okresy:

 • OP: 25 % kapacity
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané
Čierne okresy:
 • OP: najviac 10 osôb
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

 

VLEKY A LANOVKY

 • Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre osoby v režime OP a OTP vo všetkých farbách COVID semaforu.

Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

Zelené okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy:
 • OP: bez kapacitných obmedzení
 • OTP: bez kapacitných obmedzení
 • Základ: kabínkové lanovky zakázané
Červené a bordové okresy:
 • OP: 50 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde,
 • OTP: kabínkové lanovky zakázané
 • Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané
Čierne okresy:
 • OP: 25 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde
 • OTP: kabínkové lanovky zakázané
 • Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané
 

OBCHODNÉ DOMY

 • Zelené a oranžové okresy: otvorené pre OP, OTP a základ
 • Červené, bordové a čierne okresy: otvorené len pre OP, uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov
 

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

Služby reštaurácií a wellness v hoteloch sa riadia pravidlami pre ostatné reštaurácie, resp. wellness služby.
Zelené okresy: ubytovanie bez obmedzenia
Oranžové okresy:
 • OP: ubytovanie bez obmedzenia
 • OTP: ubytovanie bez obmedzenia
 • Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní
Červené a bordové okresy:
 • OP: ubytovanie bez obmedzenia
 • OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní
 • Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní
 • Čierne okresy:
 • OP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní
 • OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní
 • Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní
 

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.
Zelené okresy: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy:
 • OP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • Základ: vstup len do exteriéru, na terasách max 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien
Červené okresy:
 • OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej
 • domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • OTP: okienkový predaj a rozvoz
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz
Bordové okresy:
 • OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej
 • domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky 
 • OTP: okienkový predaj a rozvoz
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz
Čierne okresy:
 • Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

 

FITNESS CENTRÁ

Zelené okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov
 • Základ: najviac 25 osôb, povinný zoznam návštevníkov
Oranžové okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov, povinný zoznam
 • návštevníkov
 • Základ: najviac 10 osôb, povinný zoznam návštevníkov
Červené okresy:
 • Zaočkovaní: 50 osôb alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané
Bordové okresy:
 • Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané
Čierne okresy: zakázané pre všetky režimy
 

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení
Oranžové okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
Červené okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: zatvorené
 • Základ: zatvorené
Bordové okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: zatvorené
 • Základ: zatvorené
Čierne okresy:
 • OP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • OTP: zatvorené
 • Základ: zatvorené
 

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia
Zelené okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb
Oranžové okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
 • Základ: nesmie sa používať
Červené okresy:
 • OP: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb; ostatné zariadenia resp. ak osoby nie sú ubytované v zariadení s wellness, najviac 10 osôb
 • OTP: nesmie sa používať
 • Základ: nesmie sa používať
Bordové okresy: činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení.
Čierne okresy: zakázané pre všetky režimy
 

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Na účely vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (teda napríklad aj vianočné trhy - musia sa riadiť sa podmienkami pre hromadné podujatia podľa farby okresu).
 

Vybrané povinnosti organizátorov HP:

 • Kombinovanie režimov pre jedno podujatie sa zakazuje.
 • Organizátor musí zvoliť režim vstupu na podujatie, viditeľne ho označiť pri vstupe a zabezpečiť
 • vstup a pobyt na podujatí len účastníkom v režime podujatia. 
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich
 • na hromadnom podujatí.
 • Na podujatí platí povinnosť mať riadne prekryté dýchacie cesty.
 • Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.
Zelené okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
 • Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri
Oranžové okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť
 • kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
 • Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 %
 • kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.
Červené okresy:
 • Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: zakázané
Bordové okresy:
 • Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • Zaočkovaní: max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: zakázané
Čierne okresy:
 • Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: zakázané
 

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia.
Zelené okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
 • Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri
Oranžové okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
 • Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.
Červené okresy:
 • Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb 
 • Základ: max. 6 osôb 
Bordové okresy:
 • Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • Zaočkovaní: max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: max. 6 osôb
Čierne okresy:
 • Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: max. 6 osôb
 

BOHOSLUŽBY

Zelené okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 50 % kapacity priestoru na státie, alebo 75 % kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér.
 • ZÁKLAD: státie max. 50 % kapacity priestoru na státie, sedenie max. 75 % kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.
Oranžové okresy:
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
 • Základ: 
  • státie: exteriér max. 100 osôb, interiér max. 50 osôb; 
  • sedenie: exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

Červené okresy:

 • OP: max. 200 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: individuálna pastoračná činnosť
 • Bordové okresy:
 • OP: max. 100 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po
 • skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: individuálna pastoračná činnosť
Čierne okresy:
 • OP: max. 50 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: individuálna pastoračná činnosť
 

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Vysokoriziková aktivita - podujatie nie je možné uskutočniť v režime “základ”.  Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. 
Zelené okresy:
 • OP: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri 
 • OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri 
 • Základ: zákaz
Oranžové okresy:
 • OP: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri
 • OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri 
 • Základ: zákaz
Červené okresy:
 • OP: max. 20 osôb
 • OTP: zákaz
 • Základ: zákaz
Bordové okresy:
 • OP: max. 20 osôb
 • OTP: zákaz
 • Základ: zákaz
Čierne okresy: 
 • OP: zákaz
 • OTP: zákaz
 • Základ: zákaz

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

ZAUJÍMAVOSTI