Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuálne opatrenia hlavného hygienika


Aktualizované rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý týždeň.  Od 26.6.2021 budú Digitálne COVID preukazy EÚ s potvrdením o vakcinácii priebežne posielané na emailové adresy osôb, ktoré si za uplynulé týždne požiadali o dočasný očkovací certifikát. Všetky informácie k Digitálnym COVID preukazom EÚ nájdete na stránke Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ.

Od 24.5.2021 je možné požiadať o zaslanie Certifikátu o vykonanej vakcinácii. Žiadosť o zaslanie je potrebné vyplniť na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/certifikat.

automat

Od 16.8.2021 vstupuje do platnosti nový COVID automat. Prečítajte si jeho znenie, ktoré je už uplatnené v novom rozdelení okresov na stránke COVID automat na Slovensku.

Nový Covid Automat zavádza päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu pozitívnych prípadov napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia.

Prevádzky dostanú možnosť rozhodnúť sa, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.

Zaočkovaní – ľudia, ktorí sú viac ako 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo osoby 21 dní po jednodávkovej vakcíne. Do tejto kategórie spadajú aj ľudia, ktorí sú 14 dní po očkovaní akoukoľvek vakcínou a zároveň v uplynulých 180 dňoch prekonali koronavírus.
OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) – plne zaočkovaní ľudia, ľudia s negatívnym testom (PCR nie starší ako 72 hodín a antigénový maximálne 48 hodín) a tí, ktorí koronavírus prekonali v ostatných 180 dňoch.
Základ – všetci ľudia bez ohľadu na očkovanie, testovanie či prekonanie choroby.

 

RÚŠKA

Oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

Bordové okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.
 

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 250.


NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

 • PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu.
 • Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby. Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia. 

 

PREVÁDZKY A PODUJATIA

Prevádzky a organizátori hromadných podujatí si môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:

 • Základ: Prístup pre všetky osoby
 • OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu, antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
 • Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda: 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou alebo 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.
 

HROMADNÉ PODUJATIA

Zelené okresy

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
 • základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
 • základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

​​​​Červené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb 
 • základ: max. 10 osôb

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
 • základ: max. 6 osôb

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.
 

ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

Zelené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • základ: maximálne 100 osôb

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
 • základ: maximálne 50 osôb

Červené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
 • základ: 10 osôb na sektor

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 osôb na sektor
 • základ: 6 osôb na sektor

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.
 

KULTÚRNE PODUJATIA:

Zelené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: najviac 2500 v interiéri alebo 5000 v exteriéri
 • základ: Najviac 500 v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri
 • základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Červené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
 • základ:  50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
 • základ:  nesmú sa konať

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk


BOHOSLUŽBY

Zelené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 50% kapacity priestoru na státie, alebo 75% kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér.
 • základ: státie max. 50 % kapacity priestoru na státie, sedenie max. 75 % kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
 • základ: státie - exteriér max. 100 osôb, státie - interiér max. 50 osôb; sedenie - exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

Červené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
 • základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
 • základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)


OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

Zelené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
 • základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
 • základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

 Červené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb
 • základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
 • základ: max. 6 osôb


SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Zelené okresy:

 • zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • základ: nesmú sa konať

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • základ: nesmú sa konať

Červené okresy:

 • zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb 
 • OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb 
 • základ: nesmú sa konať

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: max. 20 osôb
 • OTP: nesmú sa konať
 • základ: nesmú sa konať


TAXISLUŽBY

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča

Červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča; po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).


UMELÉ KÚPALISKÁ

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: najviac 50 % kapacity
 • základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:

 • zaočkovaní: 50 % kapacity
 • OTP: 25 % kapacity
 • základ: zakázané

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: 25 % kapacity
 • OTP: najviac 10 osôb
 • základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.


OBCHODNÉ DOMY

Zelené okresy: bez kapacitného limitu, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

Oranžové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

Červené a bordové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.


HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

Zelené okresy: ubytovanie bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitného limitu
 • OTP: ubytovanie bez kapacitného limitu
 • základ: ubytovanie zakázané

Červené a bordové okresy:

 • zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
 • OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
 • základ: ubytovanie zakázané


REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

Červené okresy:

 • zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • základ: okienkový predaj a rozvoz

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky 
 • OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • základ: okienkový predaj a rozvoz

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.


FITNESS CENTRÁ

Zelené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov
 • základ: najviac 25 osôb

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
 • základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:

 • zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
 • základ: zakázané

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: zakázané
 • základ: zakázané


MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené okresy:

 • zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
 • základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

Bordové okresy:

 • zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • základ: zakázané


WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb

Oranžové okresy:

 • zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
 • základ: nesmie sa používať

Červené okresy:

 • zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
 • OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
 • základ: nesmie sa používať

Bordové okresy:

Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29
1
30 1 2 3
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12
1
13
1
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30 31

Zber odpadu

zber odpadu

 

Info e-mailom

Novinky e-mailom