Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuálne opatrenia hlavného hygienika


Nové pravidlá na základe vývoja epidemiologickej situácie v zmysle COVID automatu schválila vláda  v piatok 28. apríla 2021

Detailné pravidlá pre otvorenie prevádzok či  realizáciu hromadných podujatí vrátane športu upravuje vyhláška úradu verejného zdravotníctva č. 199/2021. Opatrenia týkajúce sa režimu vstupu do pracovísk a prevádzok nájdete vo vyhláške č. 200/2021. 

Aktualizované rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti  na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý týždeň. Od 19. apríla je mapa podľa COVID automatu bez čiernych okresov, ​Slovensko sa od pondelka 10. mája nachádza v ružovej fáze.

Prísnejšie pravidlá treba dodržiavať v tzv. bordových okresoch s vážnejšou epidemickou situáciu, v ktorých platí zákaz vychádzania ako doteraz od 5:00 do 1:00  hodiny. V ružových a červených okresoch (okr. Humenné) platí len večerný zákaz vychádzania - od 21:00 do 1:00. hodiny.

automat

V červených a ružových okresoch už cez deň do 21. hodiny nie je obmedzený pohyb, keďže v tomto čase neplatí zákaz vychádzania. Môžu sa v nich konať aj kultúrne podujatia. Nie je potrebný ani test do obchodov, na terasu reštaurácií, do fitnescentra či na úrady. Do práce sa bude vyžadovať test v týchto okresoch až po 21. hodine.

 

KEDY PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

 • 28. mája 2021. v okresoch v I. a II. stupni (ružové a červené) varovania platí zákaz vychádzania od 21:00 do 01:00.

KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
 • osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
 • osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia,
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 90 dní; podľa vyhlášky ÚVZ SR pre vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa stačí takýto doklad nie starší ako 180 dní,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 •  test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov a osoby s určitým typom diagnóz; do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú.

OBCHODY

 • od 10. mája 2021 sa rušia vyhradené nákupné hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov. 

ZAMESTNANIE

 • Do práce treba negatívne testy v bordových okresoch, test platí 7 dní,
 • v červených a ružových okresoch test do práce nie je potrebný počas dňa,
 • ak niekto pracuje večer v čase od 21:00 do 1:00, test potrebuje. V červených okresoch bude platiť 14 dní a v ružových 21 dní,
 • zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test bez ohľadu na zaradenie okresu. Vyžaduje sa aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

PRÍRODA A ŠPORT

 • Pobyt v prírode je možný aj bez testu do 21:00 bez rozdielu farby okresu.

CESTA DO ZAHRANIČIA

 • Naďalej platí celodenný zákaz vycestovať na zahraničnú rekreáciu,
 • Na iný účel platí výnimka na vycestovanie do zahraničia. Vyžaduje sa negatívny test a je potrebné sa hodnoverným spôsobom preukázať, že osoba nevycestovala do zahraničia na rekreáciu.

ŠKOLA

 • bez testu môžu vstupovať do škôl a školských zariadení deti MŠ, žiaci ZŠ (prvý aj druhý stupeň), SŠ, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a žiaci vstupujúci do priestorov VŠ na účel prijímacieho konania: v ružových a červených okresoch uchádzači test na prijímačky nepotrebujú, v bordových sa vyžaduje maximálne 7 dní starý test.
 • študenti VŠ vybraných zdravotníckych odborov potrebujú test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke do priestorov a zariadení VŠ. V červených a ružových okresoch len od 21:00 do 1:00, v bordových od 5:00 do 1:00,
 • v bordových okresoch sa vyžaduje test nie starší ako 7 dní aj na účel vykonania štátnej skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ.

KULTÚRNE PODUJATIA

Kultúrne podujatia sa môžu konať v ružových a červených okresoch.

 • V červených okresesoch (okr. Humenné) treba dodržiavať maximálnu kapacitu 50 percent zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,
 • státie je zakázané,
 • povinný je negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, prípadne iná výnimka.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 2 týždňov od ukončenia podujatia.

 

REŽIM V ČERVENÝCH A RUŽOVÝCH OKRESOCH

Platí večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00, na ktorý sa taktiež vzťahujú výnimky. Cez deň v týchto okresoch nie sú  obmedzenia pohybu.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA S TESTOM ALEBO ALTERNATÍVOU

 • cesta do zamestnania, v červených okresoch platí test 14 dní a v ružových 21 dní,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem cesty na rekreáciu (potrebné je hodnoverným spôsobom sa preukázať), platí test starý maximálne 7 dní,
 • cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia, test platí 7 dní.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU

 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • lekáreň,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,.
 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ

 

Cestovanie do SR od 26 .4. 2021

Upravené podľa vyhlášky č.195 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 • Diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov je 100 kilometrov od hranice. Po novom sa teda karanténa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a pracujú na území Slovenska do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu,
 • výnimku z karantény majú taktiež občania SR, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu,
 • vo vyššie uvedených dvoch prípadoch je potrebné mať negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní,
 • podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia.

Očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID 19 nemusia počas domácej karantény čakať na vykonanie RT-PCR testu 8 dní po návrate, ale môžu podstúpiť testovanie kedykoľvek po návrate zo zahraničia.

 • ruší sa možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády
 • okrem zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry sa výnimky z karantény po odsúhlasení ministerstvom hospodárstva budú môcť vzťahovať aj na zamestnancov ich subdodávateľov, expertov, špecialistov alebo technikov pre odstránenie krízových situácií v priemysle (po odsúhlasení ministerstvom hospodárstva)
 • spresňuje sa definícia výnimky pre predstaviteľov štátu vracajúcich sa zo zahraničných služobných ciest a mení sa definícia diplomatov, po novom ide o držiteľov diplomatických a služobných pasov

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu alebo Severné Írsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení. Najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranicaDo rozsahu všeobecných výnimiek z karantény sa po novom doplnili prípady osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenska za účelom uzavretia manželstva alebo pohrebu blízkej osoby.

Izolácia sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Zber odpadu

zber odpadu

 

Info e-mailom

Novinky e-mailom