Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Obnovené bohoslužby v Jasenovskom kostole

kostol

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky došlo od 19. 04. 2021 k zmene organizácii hromadných podujatí. Nové epidemiologické opatrenie sa dotýka aj vykonávania bohoslužieb.


Program bohoslužieb na tento týždeň (19. 4. - 25. 4. 2021)
 • Pondelok  17.00
 • Streta  7.00
 • Piatok  17.00
 • Sobota 18.00
 • Nedeľa  8.00

V kostole sv. Martina sa sväté omše budú konať podľa priloženého programu, 15 minút pred svätou omšou bude možnosť prijať sviatosť zmierenia (okrem nedele). V platnosti ostávaju všetky epidemiologické opatrenia - rúška, dezinfekcia, rozostupy. V jasenovskom kostole je maximálny počet zúčastnených 20 osôb.


Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov
Dátum vloženia: 19. 4. 2021 12:45
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 4. 2021 12:59
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Zber odpadu

zber odpadu

 

Info e-mailom

Novinky e-mailom