Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Od soboty 15. mája už neplatí núdzový stav.

automat

Od 15. mája 2021 sú zrušené obmedzenia týkajúce sa vychádzania a zhromažďovania. Stále však pretrváva mimoriadna situácia. Nový COVID automat, ktorý v stredu 12. mája 2021 schválila vláda, prináša viacero zmien napríklad pre reštaurácie a obchodné domy, ale aj pre fitnescentrá či akvaparky.

Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, rôzne podmienky  závisia  od stupňa  varovania podľa Covid Automatu. Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR každý utorok. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Prehľadný digitálny COVID-automat s aktuálnymi opatreniami.

automat

Ruší sa vyhláška k vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Menia sa vyhlášky k prevádzkam, hromadným podujatiam, prekrytiu horných dýchacích ciest a k návštevám v nemocniciach. Terasy reštaurácií a fitness centrá v bordových okresoch ostávajú otvorené, aj keď podľa COVID automatu majú byť zatvorené. K uzatvoreniu pristúpime až v prípade zhoršenia situácie.

Tam, kde sa pre vstup vyžaduje antigénový test, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia. Účinnosť vyhlášok je 17. mája 2021, pre športové podujatia od 15. mája.

 

Obchodné domy

 • Vo všetkých okresoch sa ruší povinnosť merať teplotu pri vstupe. Nie je potrebný ani negatívny test pri vstupe,
 • trvá zákaz konzumovať jedlá alebo nápoje v interiéri obchodného domu. To sa netýka zariadení verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania,
 • detské kútiky a sedacie sekcie sa môžu otvoriť v okresoch v stupni Monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti (zelená, žltá),
 • v stupni Monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti (zelená, žltá) neplatia kapacitné obmedzenia.

 

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Umelé kúpaliská:

 • Povolená kapacita sa odvíja v závislosti od farby okresu:
  • 2. stupeň varovania (okr. Humenné): 10 zákazníkov
  • Podmienky pre tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sú stanovené vo vyhláške osobitne.

Hotelové a ubytovacie služby:

 • Maximálna kapacita na jednu izbu je stanovená iba v 1. až 3. stupni varovania (okr. Humenné) – maximálne 2 dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti,
 • prevádzka stravovacích a wellness služieb v hoteloch sa riadi podmienkami pre ostatné stravovacie a wellness služby.

Zariadenia spoločného stravovania:

 • Podmienky pre prevádzky verejného stravovania ostávajú rovnaké ako doteraz v okresoch v 1. až 3. stupni varovania (okr. Humenné) – zákaz konzumácie v interiéri, nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia

Fitness centrá:

 • Kapacita je stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. Prevádzkovatelia si môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov a obmedzením na základe metráže:
  • v okresoch v 2. a 3. stupni varovania (okr. Humenné): 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2

Múzeá, galérie, výstavné siene:

 • V 2. a 3. stupni varovania (okr. Humenné) sú povolené len individuálne prehliadky

Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky a podujatia:

 • V 3. stupni varovania (bordová) sú naďalej zakázané. V ostatných okresoch sa povoľujú interiérové filmové podujatia.
 • V oranžových a lepších okresoch sa povoľujú hromadné podujatia aj pre stojace obecenstvo. Kapacitné obmedzenia a spôsob sedenia sú stanovené rôzne pre jednotlivé farby okresov:
  • v 2. stupni varovania (okr. Humenné): max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri
 • Konzumácia jedál a nápojov bude v ružových a červených okresoch povolená len v exteriéri, v lepších okresoch bude v interiéri povolená len pre max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti (oranžové okresy) alebo max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy)

Wellness, akvaparky, kúpele:

 • Vo všetkých okresoch sa pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, netreba deťom do 10 rokov.
 • Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v 1. stupni varovania a v lepších okresoch (ružová, oranžová, žltá, zelená).

Taxislužby:

Obmedzenia platia vo všetkých okresoch okrem zelených.

 • Cestujúci môžu byť maximálne dvaja v jednom rade,
 • dezinfekcia po každom zákazníkovi v 1. až 3. stupni varovania (okr. Humenné)

Vzdelávacie kurzy a autoškoly:

 • Platí pre ne kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 m2; ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke je 10.

Hromadné podujatia:

 • stupeň varovania (červená): povolené do 10 osôb.
 • Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný údaje zničiť.

Bohoslužby, obrady krstu a cirkevné a civilné obrady sobáša:

 •  V 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého),
  • ak plocha nedosahuje 150 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je  v 2. stupni varovania (červená) 10 účastníkov
 • Pohreby nemajú kapacitné obmedzenia,
 • Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania - sú zakázané v 2. a 3. stupni varovania (okr. Humenné)
 • Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.

Športové podujatia:

 • Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach okresoch 1. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová) – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže.
  • Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.

Podmienky pre návštevy v zdravotníckych zariadeniach od 14. mája

Od piatka 14. mája 2021 vyhláška ÚVZ SR upravuje len podmienky  pre návštevy v zdravotníckych zariadeniach. Podmienky v zariadeniach sociálnej starostlivosti stanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  SR v súlade s COVID automatom.


V okresoch 1. až 4. stupňa varovania (okr. Humenné) naďalej platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, s výnimkami:

 • Stále platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
 • rovnako možno stále navštevovať osoby v paliatívnej starostlivosti, sú ťažko choré alebo umierajúce.

Navštevovať môžu aj ľudia, ktorí:

 • sú zaočkovaní mRNA vakcínou – viac ako 14 dní po 2. dávke
 • sú zaočkovaní vektorovou vakcínou – viac ako 4 týždne po 1. dávke
 • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po prvej dávke
 • majú negatívny test na COVID-19: RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín, Ag test nie starší ako 24 hodín

V okresoch stupňa monitoring a v stupňoch ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) budú môcť byť návštevy bez obmedzení. Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej
pôsobnosti nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

 

 


Podrobnosti nájdete v aktuálnych vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR:

Vyhláška 205/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PDF, 232 kB)  

Vyhláška k vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa je zrušená.

Dátum vloženia: 19. 5. 2021 14:34
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 5. 2021 15:25
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI