Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Odpočet plynu v obci - oznámenie

spp

SPP - distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že v sobotu 15. 4. 2023 sa bude v našej obci vykonávať odpočet plynomerov.

SPP-D plní zákonnú povinnosť vykonávať fyzické odpočty stavu meradiel na odberných miestach prostredníctvom svojho zmluvného partnera, ktorým je spoločnosť stengl a.s. Jednotliví odpočtári sa preukazujú identifikačným dokladom pracovníka stengl a.s.

Žiadame občanov, aby sprístupnili meradlo, resp. odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie stavu. V dňoch realizácie odpočtov umožnite odčítačovi bezpečný voľný prístup k plynovemeru a obmedzte voľný pohyb psov.

V prípade pochybností o konkrétnom odpočtárovi si môžete uvedené overiť u stengl a.s. na mobilnom telefónne číslo +421 918 711 191. SPP-D odporúča podozrivé osoby bezodkladne nahlásiť na políciu (telefónne číslo 158).

Bližšie informácie môžete nájsť na webovej stránke SPP.

ZAUJÍMAVOSTI