Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Opatrenia v súvislosti s výskytom AMO v našom regióne

amo

Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom dáva do pozornosti Mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti so šíriacim sa africkým morom ošípaných nielen v poľovných revíroch, ale aj v chovoch domácich ošípaných.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (RVPS Humenné) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §§ 9 a 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných po potvrdení výskytu afrického moru ošípaných, ktorý bol potvrdený dňa 4.8.2021 potvrdený v ohnisku nákazy v chove ošípaných v obci Kučín, okres Vranov n/Topľou, nariaďuje právnickým osobám (Humenné, Topoľovka, Brekov, Hudcovce, Závadka, Lieskovec, Myslina, Jasenov) a právnickým a fyzickým osobám (vlastníkom chovov ošípaných chovaných v uvedených obciach) opatrenia uvedené v prílohe článku

letak AMO

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90–95 %.
AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat.

Prílohy

RVPS opatrenie AMO

opatrenie AMO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 988,19 kB

ZAUJÍMAVOSTI