Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Oslavy 40. výročia založenia PZ Sokol Humenné v Jasenove.

Dňa 30.júna 2013 v Jasenove oslávili poľovníci 40 rokov od založenia Poľovníckeho združenia SOKOL Humenné.

Samotným oslavám predchádzala dôkladná príprava niekoľko dní predtým. Oficiálne oslavy však začali v uvedenú nedeľu slávnostnou svätou omšou v jasenovskom kostole. Omšu celebroval vdp farár Oliver Szekeli spolu s členom PZ Sokol pánom farárom Dušanom Lupčom, rodákom z obce.

Na omši sa zúčastnila aj delegácia z družobnej gminy Stary Dzikow z Poľska na čele s pani wojt Barbarou Maleckou a poľovníkmi so štandardami. V priebehu omše boli vysvetené štandardy PZ Sokol Humenné - vlajka a obraz sv.Huberta. Následne po skončení omše sa procesia veriacich pobrala s kostola ku kaplnke sv.Huberta, kde poľovníci a ich priatelia postavili k tomuto výročiu kaplnku sv.Huberta, ktorá bola následne vysvetená a bol do nej uložený obraz sv.Huberta.  Pozvaní hostia potom prijali pozvanie k slávnostnému obedu v kultúrnom dome v Jasenove, kde boli zároveň odovzdané ďakovné listy od poľovného hospodára Tomáša Katkovčina, ktorý bol vlastne otcom myšlienky celých osláv a inicioval aj výstavbu kaplnky, pričom aj daroval pozemok obci Jasenov pod ňou. 

Nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpili vábiči a mužská spevácka skupina Rusinske holosy a vonku pred kultúrnym domom podávali poľovníci pre všetkých poľovnícky guľáš. Súčasťou osláv bola aj výstavka poľovných trofejí v kultúrnom dome. Večer bola ľudová veselica.

ZAUJÍMAVOSTI