Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Oznamovacia povinnosť k daniam a poplatkom

info

Daň z nehnuteľností a miestne poplatky.

Oznamujeme občanom,  že do 31. januára 2020 sa podávajú zmeny k dani z nehnuteľností a k miestnym daniam a poplatkom podaním daňového priznania.

To znamená, že ak ste do 31. decembra predchádzajúceho roku nadobudli, darovali alebo predali majetok,  skolaudovali nehnuteľnosť alebo vám bolo vydané stavebné povolenie ste povinný podať zmenu v daňovom priznaní. To sa týka aj dane za psa a miestnych poplatkov.
     Obec Jasenov poskytne zníženie poplatku alebo jeho pomernej časti poplatníkovi, ktorý preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku v zmysle zákona je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo obce.

Dátum vloženia: 24. 1. 2020 13:05
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2020 8:15
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Zber odpadu

zber odpadu

Info e-mailom

Novinky e-mailom