Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Potvrdenie výskytu afrického moru u domácich ošípaných

Potvrdenie výskytu afrického moru u domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v domácom chove.

Dňa 10.7.2020 po 11 mesiacoch bol  národným referenčným laboratóriom  ( NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt  nákazy v chove domácich ošípaných.

Ohnisko nákazy  je v obci Čierna, okr. Trebišov, 1,5 km od ukrajinskej a 2,5 km od maďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy v populácii diviakov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti  pre výskyt AMO u diviakov.

V chove boli chované 2 ošípané, nekomerčný chov pre vlastnú spotrebu chovateľa. Ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo. Následne ošípané uhynuli a 7.7.2020 prebehlo vzorkovanie zvierat za účelom potvrdenia/vyvrátenia  nákazy.

Vytvorené bolo ochranné pásmo (3 km) okolo ohniska – obec Čierna a pásma dohľadu (10 km) v súvislosti s výskytom AMO (oba prípady).

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej Únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE) so sídlom v Paríži.

Obce zaradené do pásiem
3 km polomer zasahuje do týchto katastrov miest a obcí:

okr. Trebišov: Čierna, Boťany, Bačka, Biel, Čierna nad Tisou, Malé Trakany

Pásmo dohľadu 10 km polomer zahŕňa tieto katastre miest a obcí
Okres Trebišov: Kráľovský Chlmec, Veľké Trakany, Dobrá, Pribeník, Poľany, Leles
Okres Michalovce: Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Kapušianské Kľačany

pasma

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy. Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !

V prípade akejkoľvek zmeny správania  resp. narušení zdravotného stavu  alebo v  prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné upozorňuje na povinnosť mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – povinnosť platí pre celé územie SR!

Dátum vloženia: 16. 7. 2020 11:34
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 7. 2020 11:52
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28
1
29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
1
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zber odpadu

zber odpadu

Info e-mailom

Novinky e-mailom