Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Prevencia počas vykurovacej sezóny

Prevencia počas vykurovacej sezóny

Počas vykurovacieho obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov a bytov. Hasičský a záchranný zbor majiteľom nehnuteľností odporúča, aby dodržiavali lehoty čistenia a revízie komínov a vykurovacích telies na drevo, plyn aj elektrinu.

Jesenné obdobie so sebou prináša čoraz viac chladnejších dní, na základe ktorých začína vykurovacia sezóna, pri ktorej dochádza k opätovnému spusteniu vykurovacích zariadení. Medzi takéto zariadenia patria tieto druhy kotlov: na tuhé, plynné a kvapalné palivo a elektrické vykurovacie zariadenia. Pri týchto druhoch vykurovacích zariadení môže byť zlou manipuláciou alebo nedodržaním správnej kontroly spôsobený požiar. 

hazz

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov
a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom. Dlhoročné štatistiky poukazujú, že najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je práve nevyhovujúci stav vykurovacích telies. 

Prinášame odporúčania HaZZ, ako predchádzať zbytočným škodám na majetku a ohrozeniu životov a zdravia.

VYKURUJTE SPRÁVNYM PALIVOM

 • Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia,
 • ľudia pomerne často používajú čerstvé, mokré drevo, ktoré nehorí, ale vytvára dym. Nahromadením dymu vzniká nebezpečný decht, a často dochádza k ohrozeniu zdravia, životov.

PRAVIDELNÉ ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV

 • Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly,
 • zabezpečte odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou,
 • skontrolovanie komína revíznym technikom sa vyžaduje pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách.

ČISTENIA A KONTROLA KOMÍNOV

 •  komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiac,
 •  komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace,
 •  komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov,
 •  komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov,
 •  komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW 1x za 6 mesiacov.

KONTROLA VYKUROVACÍCH TELIES

 • Skontrolujte stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalujte ich podľa návodu výrobcu a dbajte na ich kontrolu počas prevádzky,
 • pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu,
 • pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

SPRÁVNE USKLADŇUJTE PALIVO

 • V tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar,
 • vysypávajte popol do nehorľavých nádob a dodržiavajte predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod,

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Zber odpadu

zber odpadu