Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Preventívne opatrenia vzniku požiarov v jarnom období

hazz

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch.

Vzhľadom k značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby na prísny zákaz:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve pre právnické osoby podnikateľov a fyzické osoby – podnikateľov bez predchádzajúceho ohlásenia na OR HaZZ a za dodržania podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická
osoba nesmie:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  • rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov
  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť

hazz

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,-€ resp. v blokovom konaní do výšky 100,- €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.

Pri spozorovaní požiaru je veľmi dôležitá, každá sekunda . Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa dá požiar v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov na telefónne číslo je 150 alebo 112.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu