Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV V NAŠEJ OBCI

Obvodný pozemkový úrad v Humennom svojim rozhodnutím zo dňa 15.5.2009, podľa § 8 ods.1 zákona SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariadil pozemkové úpravy v katastrálnom území Jasenov v zmysle § 2 ods.1 písm. a) zákona SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

V týchto dňoch Obvodný pozemkový úrad v Humennom doručuje vlastníkom výpis z registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav Jasenov. Každý vlastník dostane výpis do vlastných rúk. Obsahom registra pôvodného stavu (RPS), je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, určenie hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode projektu pozemkových úprav. Osobitnou časťou RPS je zoznam pozemkov, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo vlastník svoje práva neuplatnil a neprebieha konanie podľa § 16 zákona.

Proti údajom uvedeným vo výpise je možné podať námietku do 30 dní odo dňa doručenia výpisu na Obvodný pozemkový úrad Humenné, Mierová 4, 06601 Humenné.

RPS bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľností platných ku dňu 18.8.2011.
Do RPS je možné nahliadnuť počas 30 dní na Obecnom úrade v Jasenove v pracovných dňoch ,(teda mimo utorka) od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Všetky prílohy projektu si môžete pozrieť na vytvorenej podstránke „Projekt pozemkových úprav“, kde sú v prílohe dokumentácie :
1. Rozhodnutie o nariadení PÚ
2. Mapa obvodu projektu PÚ
3. Časový harmonogram
4. Rek zákon 330
5. Žiadosť SK Humenné
6. Dotazník

7. Základné pojmy

8. Prihláska a plnomocenstvo

9. Verejná vyhláska

10. Informácia

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zber odpadu

zber odpadu