Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Rekonštrukcia 100-ročného organu v našom kostole.

Rekonštrukcia 100-ročného organu v našom kostole.

Počas mesiaca marec prebehla na našom organe v kostole rekonštrukcia. Počas 3 týždňov bol organ kompletne rozobratý, prečistený a naladený.

O tom, že organ bude mať v novembri tohto roku už 101 rokov, svedčí štítok v jeho útrobách, ktorý sa podarilo nafotiť. Oprava organu bola hradená cez zbierku jasenovských veriacich, pričom jedna zbierka postačovala na vykrytie všetkých nákladov. Bolo uhradených 1200 eur.

ZAUJÍMAVOSTI