Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Rekonštrukcia starého Kultúrneho domu

KD pred

V schválených aktivitách programového zamerania starostu obce a obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2011-2014 bola okrem iných investičných aktivít aj rekonštrukcia starej budovy Kultúrneho domu, konkrétne na rok 2014.

Táto budova bola uvedená do prevádzky v roku 1937 ako Kultúrny dom, ktorý bol na tento účel postavený ako prvý na Zemplíne. 

Dlhé roky slúžil na rôzne kultúrne podujatia, bola tam kinosála s vytápaním na uhlie v klasickej piecke, v miestnostiach na poschodí bol Miestny národný výbor.  Od začiatku novodobých dejín obce od roku 1991 až do roku 1993 po prestavbe interiéru slúžili miestnosti ako obecný úrad, kancelária starostu a pracovníkov.  Po vybudovaní novej viacúčelovej budovy   Kultúrneho domu a obecného úradu miestnosti starého KD neboli využívané, resp. len sporadicky, hlavne kuchyňa a miestnosť na stolný tenis. 

V roku 2011 cez aktivitu mládeže a predsedu komisie pre mládež, kultúru a šport  pri OcZ Jasenov sa svojpomocne, sponzorsky aj s pomocou obce zrekonštruovali miestnosti starého KD a slúžili ako posilňovňa, herňa ale aj na spoločné stretávanie sa mladých ľudí do času, kým vandalským prístupom a nedodržiavaním nočného kľudu niektorých mládežníkov sa využívať začiatkom roka 2014 prestal.

Počas 2 letných  mesiacov  v tomto roku firma Ramstav Humenné zrekonštruovala tento objekt do dnešnej podoby cez výmenu okien a dverí, odstránenie starej fasády, zateplenie západnej časti, realizáciu sokľa a novej fasády, úpravu podhľadov okolo celej budovy a opravu vstupného schodišťa  v celkovom náklade 14 300 eur s DPH. Stavba je financovaná z obecných zdrojov  vďaka neschodkovému hospodáreniu v minulých rokoch ako aj realizovanými ekonomickými úspornými opatreniami čo sa týka čerpania prevádzkových nákladov. Bude na budúce obecné zastupiteľstvo, ako rozhodne o interiérových miestnostiach tejto budovy tak, aby sa využívali pre potreby širokej verejnosti z obce, prípadne prenajali na podnikateľskú činnosť.

kulturny dom predkulturny dom po

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu