Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Vydarené podujatie ku Dňu detí a Dňu otcov pod poľovníckou chatou

Vydarené podujatie ku Dňu detí a Dňu otcov pod poľovníckou chatou

Avizované podujatie pod poľovníckou chatou vyšlo nad očakávanie čo do počtu súťažiacich ale hlavne čo do počtu návštevníkov ktorí prišli stráviť nedeľné popoludnie 8.júna do prírody. A bolo vydarené aj vďaka peknému počasiu.

V poradí tretí ročník podujatia začal už počas týždňa, kde pracovníci obce ale aj dobrovoľníci pripravovali okolie okolo chaty, ktoré už predtým poľovníci brigádnicky upravili. Bolo potrebné doladiť priestory na varenie kotlíkového guľášu pre 15 súťažných družstiev, vykosiť ďalšiu plochu a upraviť terén pre výstavku drobného domáceho zvieractva, ktorú pripravila spoločenská organizácia Chovateľov z obce.

Už na poludnie sa začali schádzať súťažné tímy aby si upravili svoje stanovište pred začiatkom ktorý bol stanovený na trinástu hodinu. Pripravovali si drevo, kotlíky a ostatné „tajné“ingrediencie pre svoj guľáš.

Starosta obce odštartoval súťaž pre 15 tímov – Chovatelia, Matica Slovenská,Červený kríž,Urbariát,Telovýchova,Odbojári,Podnikatelia,DFS Dupna, Jednota dôchodcov,Hasiči,Mládežníci,Združenie na záchranu hradu,Poľovníci a dve zahraničné kolektívy z Poľska (Stary Dzikow) a z Ukrajiny (Buštino) ako družobné obce. Vysvetlil podmienky súťaže – každý tím dostal 3 kg mäsa (pliecka) a ostatné ingrediencie si riešili družstvá vo vlastnej réžii. Nevarilo sa na čas, hlavnými hodnotiacimi ukazovateľmi boli u 5-člennej poroty chuť, vôňa a hustota guľášu pri bodovaní od 1(najhoršie), po 10 (najlepšie). Porota bola určená z radov prítomných a ako predseda bol zvolený  Slavo Marcinčák, ďalej Štefan Kozák st., predseda Urbariátu Vladimír Horvát, starosta obce Buštino Ivan Paš z Ukrajiny a Lešek Kroľ, riaditeľ kultúry z gminy Stary Dzikow z Poľska. Zhruba o šesnástej hodine začali prvé tímy nahlasovať ukončenie varenia. Porota čakala za svojim stolom kde sa doniesli očíslované vzorky takže porotcovia individuálne hodnotili poďľa čísel a tak bola zabezpečená týmto spôsobom maximálna  objektivita.  Mali ťažkú úlohu nakoľko guľáše nielen dobre vyzerali ale aj výnimočne chutili. Po spočítaní všetkých hlasov od poroty boli ohodnotené 3 tímy : Na 3.mieste sa umiestnil kolektív Chovateľov, na 2.mieste Urbariát a na 1.mieste Matica Slovenská s tímom mladých kuchárov – bratia Martin a Ondrej Lengerovci a Daniel Bončík.

Čestné uznanie a cenu starostu obce dostali zahraničné tímy za svoje guľáše, ktoré sa líšili hlavne chuťou od tých našich.  Ešte pred vyhodnotením po odovzdaní vzorky každý tím ponúkal svoj produkt početnej diváckej kulise, pričom bolo vydaných 600 tanierov a lyžíc. V priebehu necelej hodiny všetok guľáš bol rozdaný, čo bolo aj ďalším cieľom tohto podujatia, ktoré nabralo veľký spoločenský rozmer kde sa stretne viac generácii našich občanov, od tých najmenších až po dôchodcov. Z príležitosti MDD naši najmenší predškoláci mali pripravené v réžii učiteliek materskej školy rôzne hry a boli odmenení medailami. Tí starší mali program zabezpečený cez komisiu pre šport, kultúru a mládež pri obecnom zastupiteľstve  a  Červený kríž. Všetky deti dostali za svoje snaženie malý darček od obce priamo na lúke. V rámci tohto podujatia bola vyhodnotená aj súťaž „Pomôž a vyhraj tablet“, ktorá trvala od začiatku roka do konca mája a bola finančne krytá zo schválených obecných zdrojov cez voľnočasové aktivity.  Odmenené tabletmi boli 2 projekty  a to od Jany Lengerovej a Veroniky Chromej.

Je potrebné poďakovať sa všetkým ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom pri organizácii tohto pekného podujatia s tak bohatou účasťou, ktorá predčila ostatné dva ročníky a potvrdila, že o túto formu spoločenského stretávania sa našich občanov je veľký záujem.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu