Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Výskyt afrického moru ošípaných v regióne

Výskyt afrického moru ošípaných v regióne

Africký mor ošípaných je nákazlivé ochorenie postihujúce ošípané a diviaky. Pre zdravie ľudí je neškodný, no pre ošípané má zvyčajne fatálne následky. Prevencia, detekcia a hlásenie podozrivých prípadov sú kľúčové pre zastavenie tejto ničivej choroby.

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

Dňa 29. 10. 2021 bol v okrese Humenné potvrdený výskyt AMO a náš okres bol zaradený do rizikovej oblasti výskytu afrického moru ošípaných. Keďže bol potvrdený výskyt afrického moru v chove ošípaných, môže sa stať, že pri prechádzkach prírodou nájdete uhynutého diviaka. AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

Aj keď je AMO neškodný pre ľudí, má potenciál vážne poškodiť priemysel chovu ošípaných. Prepuknutie AMO môže mať katastrofálne dôsledky. Pomocou detekcie, prevencie a nahlasovania prípadov môžeme spoločne zastaviť jeho šírenie a ochrániť ošípané.

Ako sa AMO šíri?

 • Priamym kontaktom medzi infikovanými ošípanými alebo diviakmi,
 • nepriamym kontaktom prostredníctvom kontaminovanej potravy, napríklad zvyškami jedla, krmiva alebo odpadkov,
 • uhryznutím od infikovaných kliešťov,
 • kontaktom s kontaminovaným vybavením, napríklad odevom, poľnohospodárskym vybavením alebo vozidlami

amo

Čo robiť v prípade, ak nájdete v prírode uhynutého diviaka?

 • Ak nájdete uhynutého diviaka, nahláste ho miestnemu úradu alebo na poľovnícke združenie,
 • diviaka sa nedotýkajte,
 • obmedzte prechádzky so psom v poľovných revíroch,
 • nekŕmte domáce ošípané zeleným krmivom,
 • chovateľ ošípaných by nemal poľovať, aby si mor nezavliekol do svojho chovu,
 • dodržujte všetky zásady bezpečnosti, ktoré sú uvedené na stránke www.svps.sk,
 • uhynutého diviaka musí odstrániť iba poľovník. Ak nájdete uhynutého diviaka, ihneď kontaktujte svoje poľovnícke združenie. Diviaka sa nedotýkajte. Ak ste so psom, nepusťte ho.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu