Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Zápis detí do MŠ Jasenov

Zápis detí do MŠ Jasenov

Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do Materskej školy v Jasenove si môžu žiadosť vyzdvihnúť pri návšteve materskej školy. Vyplnenú žiadosť zákonný zástupca podá osobne, poštou alebo prostredníctvom e-mailu.

zapis do MS

ZAUJÍMAVOSTI