Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Zastavme spoločne africký mor ošípaných

Zastavme spoločne africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine.

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EÚ uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (RVPS) obdržala súbor nových propagačných materiálov, ktoré vytvorila EFSA (Európska agentúra pre bezpečnosť potravín). Sú zamerané na rôzne aspekty AMO, príslušný leták je určený pre odlišnú cieľovú skupinu a má za cieľ upozorniť na nebezpečenstvo nákazy a kroky, ktoré sú žiadúce v manažmente AMO s cieľom zabránenia šírenia tejto nákazy domácich ošípaných a diviačej zveri. 

V nadväznosti na vyššie uvedené RVPS Humenné upozorňuje na dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov pred zavlečením vírusu do chovov domácich ošípaných - prezliekanie sa vlastníkov, ošetrovateľov ošípaných pred vstupom do ustajňovacích priestorov, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, zamedzenie vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom (dôkladné oplotenie farmy), držať ošípané v uzatvorených priestoroch, nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu, nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané ani iné krmivá, s ktorým mohla prísť do kontaktu diviačia zver (okopaniny, kukurica, zelené krmivo...), používať podstieľkovú slamu skladovanú minimálne 90 dní, pri pohybe v lese zamedziť pohybu psov na voľno, po priamom návrate z lesa nenavštevovať chovateľov ošípaných (prenos možný prostredníctvom obuvi, oblečenia, kolesami vozidiel a pod.). Ak je to možné, čo najviac obmedziť akýkoľvek pohyb v lese. Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese a zavlečenie ochorenia do domácich chovov. 

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu