Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Zodpovedné odpadové hospodárstvo v našej obci

Zodpovedné odpadové hospodárstvo v našej obci

Znečistenie životného prostredia sa stáva stále vážnejším problémom a separovanie odpadu je čoraz viac diskutovanou spoločenskou témou. Obec Jasenov sa snaží byť aktívna aj pri riešení tohto problému. Za uloženie odpadu na skládke samosprávy platia poplatky podľa zákona o Environmentálnom fonde.

Pri uložení komunálneho a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určuje na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Vytriedenie odpadov v obci Jasenov bolo v roku 2019 na úrovni 27,48%, čo pre rok 2020 zodpovedá poplatku vo výške 22 eur za tonu komunálneho odpadu. Separácia odpadu sa týka každého obyvateľa a má na každú domácnosť aj ekonomický dopad. Ak sa miera vytriedeného odpadu v roku 2020 nezvýši, poplatok za uloženie sa od roku 2021 zvýši na 27 eur za tonu odpadu.

 

nadoby na odpad

Veľkú časť komunálneho odpadu tvoria biologicky rozložiteľné zložky, ktoré je možné kompostovať. Aby mohli Jasenovčania znížiť objem komunálneho odpadu, boli domácnostiam obcou bezplatne poskytnuté plastové kompostéry.
Obyvatelia tak môžu zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad formou domáceho kompostovania. V tomto roku obdržali domácnosti okrem kompostérov aj 120 litrové nádoby na triedený odpad – zelené na sklo a žlté na plasty, tetrapaky a kovy.

Spoločnosť pre zber a odvoz odpadu disponuje moderným vozovým parkom, samostatnými vozidlami pre zber komunálneho a triedeného odpadu. Vozidlá sú vybavené vážiacim systémom, ktorý zaznamenáva množstvo vyzbieraného odpadu. Spoločnosť KOSIT zároveň poskytuje pokročilé spôsoby monitoringu zberných nádob pre lepšie získavanie a vyhodnocovanie dát z vývozu. Aby mohla byť technológia váženia a zberu dát využitá naplno, každá odpadová nádoba patriaca jednej domácnosti bude označená kódom, prostredníctvom ktorého budú zaznamenané údaje o množstve odpadu. Týmto spôsobom získané informácie môžu byť v budúcnosti základom zníženia poplatku za uloženie odpadu na skládku.

Okrem pravidelného zberu komunálneho a triedeného odpadu organizuje obec aj mimoriadne zbery. V určených termínoch tak môžu Jasenovčania bezplatne odovzdať nefunkčné elektrospotrebiče a iný nebezpečný odpad. Aby sme predchádzali nelegálnemu vypaľovaniu, dvakrát ročne obec Jasenov občanom ponúka zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu