Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Zodpovedným prístupom môžeme ochrániť pracovníkov zberových spoločností

kosit

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu dôjde k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. Buďme preto prosím ohľaduplní a trpezliví k pracovníkom zberových spoločnosti, ktorí pre nás zabezpečujú mimoriadne dôležitú službu a ak je to možné snažme sa v najbližších dňoch produkovať čo najmenej odpadu.

Ako to môžeme urobiť?
• odložte napríklad jarné upratovanie na neskôr
• nakupujte iba to čo je nevyhnutne potrebné
• neplytvajte potravinami
• dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi a kontajnermi, prípadne vreciami na triedený zber
• a nezabúdajte, všetko čo sa dá, dôkladne postláčať
• neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby pracovníci zberových spoločností nemuseli prichádzať do priamemu kontaktu s odpadom mimo nádob na triedený zber.
• zvýšené riziko sa netýka len osôb na zberových vozidlách ale aj pracovníkov dotrieďovacích liniek

Dátum vloženia: 24. 3. 2020 22:40
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 3. 2020 22:50
Autor: Správca Webu

ZAUJÍMAVOSTI