Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Zber nebezpečného odpadu

Kedy: 10. 5. 2022 6:00

Kde: obec Jasenov

nebezpecny odpad

Nebezpečný odpad, ktorý skončí na skládke je zdrojom nebezpečných látok. Organizovaným zberom obec eliminuje vznik nelegálnych skládok a tým nákladov na ich odstraňovanie.

Typ akcie: ostatné (akcie pre celú rodinu)

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Zbiera sa: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tonery, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny, obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

Nepatrí sem: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad

 

Odpad sa odovzdáva v malých množstvách, v bandaskách alebo fľašiach (nie v sudoch)

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

obec Jasenov, , Jasenov

Organizátor

Neuvedené
Dátum vloženia: 28. 4. 2022 6:00
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 4. 2022 13:25

ZAUJÍMAVOSTI