Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Miestne organizácie

V obci je registrovaných 12 záujmových združení obyvateľstva
 

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
2. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
3. Únia žien Slovenska
4. Dobrovoľný požiarny zbor
5. Telovýchovná jednota
6. Miestny spolok Slovenského červeného kríža
7. Slovenský zväz chovateľov
8. Urbariát obce Urbárske spoločenstvo Jasenov
9. Folklórna skupina DUPNA
10. Miestny odbor Matice Slovenskej
11. Poľovnícke združenie SOKOL Humenné
12. Združenie na záchranu Jasenovského hradu

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Kalendár

Zber odpadu

zber odpadu

Info e-mailom

Novinky e-mailom