Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Združenie na záchranu Jasenovského hradu

Občianaske združenie s názvom Združenie na záchranu Jasenovského hradu bolo založené 11. 8. 2011. Venuje sa záchrane ruín Jasenovského hradu, ktorý je situovaný južne od obce Jasenov, na zalesnenom hrebeni Krivoštianky v Humenských vrchoch. Základným cieľom pri jeho záchrane je zachovanie a obnova historickej, pôdorisnej a dispozičnej podoby hradu ako torzálne zachovanie vidieckeho šľachtického sídla.

V úzkej spolupráci s obcou Jasenov postupuje pri napĺňaní cieľa, a to obnovy a prezentácie hradu ako nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Združenie vydáva informačné a propagačné materiály, pripravuje a realizuje spoločenské a kultúrne akcie a podujatia.

Od roku 2012 sa ZNJH v spolupráci s obcou Jasenov zapojila do projektu Obnovme si svoj dom v podprograme 1.4. Naším cieľom je zabezpečiť záchranu pamiatky s víziou trvalo udržateľného rozvoja areálu hradu. Počítame s uzatvorením obvodových múrov, ich opravou a zároveň sprístupnením zrúcaniny cez vstupnú bránu.

Od vzniku ZNJH sa činnosť zamerala na odstránenie náletových drevín a zelene, aby bol pohyb na hrade vôbec možný, a vykonávanie prípravnej dokumentácie. Od roku 2012 sa hrad Jasenov zapojil do projektu Ministerstva kultúry SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka projektu boli prizívaní odborníci a začali práce na spracovaní prípravných dokumentácií - geodetického zameriavania hradu, statického pasportu jednotlivých objektov, architektonicko-historického a archeologického výskumu.
 


Priebeh rekonštrukčných prác v roku 2012

V prvom roku prác so zapojením nezamestnaných sa okrem dokončenia vyčistenia areálu od náletových drevýn podarili aj prvé murárske práce. Tieto boli zamerané na kaverny vstupnej brány pri päte kameného portálu a pri vrchole záklenku portálu, ako aj na záchranu priečky v bašte 1. predhradia, ktorá bola najviac staticky narušená a jej zrútenie by malo fatálne následky pre celý objekt barbakanu. Tu bolo nutné začať obnovovať pätu priečky, výpadky líca priečky a nadväzujúcu priečku s cieľom staticky podchytiť a sprevniť predchádzajúcu situáciu.
 


Priebeh rekonštrukčných prác v roku 2013

V druhom roku prác sa naša činnosť zamerala na dve miesta:

Objekt mohutnej obvodovej hradby v mieste východnej bašty 2. predhradia.

 • veľké objemy výpadkov  v päte SV nárožia a niekoľkometrová kaverna na severnej strane, vytvorená v kompletnom priereze hradby, spolu s výpadkami spôsobila, že tieto miesta boli tiež zahrnuté v statickom pasporte medzi najviac ohrozené objekty hradu

Južný pilier barbakanu

 • staticky značne narušený a rozrumený. Po zvážení a odobrení odbornými statikmi bolo nutné odstrániť jeho najdezolátnejšiu časť. Az pootom sa mohlo pristúpiť k jeho obnove v takmer celom profile, pričom sa museli použiť aj špeciálne postupy v ukotvení novej časti
   


Priebeh rekonštrukčných prác v roku 2014

V roku 2014 práce pokračovali v obnove spomínaných objektov, priečky barbakanu, keď sa po výbere vhodných tehál v spolupráci s KPÚ Prešov obnovila pravá klenba otvoru priečky. Pokračujúca obnova päty a líca hradby 2. predhradia na severnej strane, teda parkánového múru, a to až po vstupnú bránu hrady.
 


Priebeh rekonštrukčných prác v roku 2015

 1. Bašta s kaplnkou (západná bašta 1. predhradia), kde prakticky úplne deštruovaný južny múr bašty ohrozoval zachované torzo gotického JZ okna. Po odstránení sutiny a vyčistení päty múru sa mohlo pristúpiť k obnove múru, aby sa po jeho vystavaní mohlo staticky podchytiť predmetné JZ okno. Obnovila sa čiastočne aj nadväzujúca hradba jadra pokračujúca južným smerom k palácu hradu

 2. Mohutná dvojitá kaverna v päte paláca v 3. predradí (južnom). Po odtrávení sutiny a zistení priebehu päty sa vyplnil celý priestor kaverny

 3. Ľavá klenba v barbakane. Podobne ako pravá klenba bola aj táto obnovená pomocou vhodných tehál

 4. Obnova portálu na ochodzu na J a JV strane bránovej bašty jadra hradu (barbakanu)

 5. Obnova hornej časti ľavého piliera barbakanu. Jeho narušená časť mohla pôsobením stekajúcej zrážkovej vody deštruovať aj jeho ešte zatiaľ zachovanú nižšie položenú hmotu piliera

 6. Líce bránovej bašty z vonkajšej strany
   


Priebeh rekonštrukčných prác v roku 2016

V piatok roku rekonštrukčných prác sme sa zamerali prednosti na:

 • Južný palác z východnej strany, ako aj z južnej strany, kde boli práce ukončené,
 • Severný bastión vonkajšieho opevnenia, tam mohutný výpadok nárožia staticky ohrozoval celú hmotu dolnej zostávajúcej časti bastiónu a pri jeho prípadnom zrútení by mohol zraniť okoloidúcich návštevníkov hradu - priamo pri tomto mieste vedie značená turistická trasa,
 • pokračovanie prác v bašte s kaplnkou, už aj s náznakom klenby a podoprením torza JZ okna,
 • pokračovanie prác na obnove flankových strieľní parkánoveho múru severnej hradby

 


Priebeh rekonštrukčných prác v roku 2017

V tomto roku boli aktivity na hrade zamerané predovšetkým na obnovu hradby parkánového múru z vnútornej strany a na dokončenie obnovy jeho strieľní. V spolupráci s odborníkmi sa podarilo zrealizovať geodetické zamerannie celého hradného objektu. Architektonicko-historický výskum bol zrealizovaný v objektoch bránovej bašty (barbakane), bašty s kaplnkou, hradby 2. predhradia a jadra hradu.


Verejné obstarávanie Chodník zdravia na hrad Jasenov 

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu