Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Evidencia stavieb

 

Obec Jasenov v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva rozhodnutie o určení alebo zrušení súpisného čísla. Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete
 • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 • geometrický plán ak došlo k zmene parcelného čísla
 • zameranie adresného bodu
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o určení súpisného a orientačného čísla

 

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete
 • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
 • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o zrušení súpisného a orientačného čísla
Poplatky
 • bez poplatku
Lehota na vybavenie
 • do 30 dní
Vzorové tlačivo

 


Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu