Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Evidencia stavieb

 

Obec Jasenov v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva rozhodnutie o určení alebo zrušení súpisného čísla. Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete
 • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 • geometrický plán ak došlo k zmene parcelného čísla
 • zameranie adresného bodu

 

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete
 • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
 • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku
Poplatky
 • bez poplatku
Lehota na vybavenie
 • do 30 dní
Vzorové tlačivo
 • Žiadosť o určenie súpisného čísla

 • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

 


Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29
1
30 1 2 3
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12
1
13
1
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30 31

Zber odpadu

zber odpadu

 

Info e-mailom

Novinky e-mailom