Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Osvedčovanie listín a podpisov


Osvedčenie listiny 

Osvedčovaním odpisov a kópií listín úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Nie je možné osvedčiť listiny v cudzom jazyku (s výnimkou českého jazyka), preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje len ich obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Potrebujete
 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • originál listiny a jej fotokópiu
Lehota na vybavenie
 • na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody
Poplatok
 • 2 € / každá začatá strana originálu

Nevykonávame osvedčenie
 • listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
 • odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov
 • výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.
 • listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (notár)
 • odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou

 

Osvedčenie podpisov 

Občan, ktorého podpis sa osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný.  Osvedčovanie premieta v miestnosti obecného úradu alebo na inom vhodnom mieste - ak o osvedčenie podpisu žiada osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti. Svoju totožnosť preukazuje občianskym preukazom alebo pasom. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred pracovníkom vykonávajúcim osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnanom obecného úradu vykonávajúceho osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj. 

Potrebujete
 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť
Lehota vybavenie
 • na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných podpisov podľa dohody
Poplatok
 • 2 € / každý podpis
Nevykonávame osvedčenie
 • podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
 • podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať
 • podpisov na zmenkách a šekoch

 


Legislatíva
Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zber odpadu

zber odpadu