Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuality

Stanovisko obce Jasenov - preložka cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa, k správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie

Dátum: 12. 12. 2011

Správa o hodnotení vplyvov na uvedenú preložku cesty bola verejne prerokovaná na spoločnom stretnutí občanov a navrhovateľa -Slovenskej správy ciest a prizvaných orgánov 9.12.2011 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Jasenove. V marci 2011 sa konalo podobné prerokovanie projektovej dokumentácie obchvatu mesta Humenné cez kataster obce Jasenov, pričom boli pozvaní aj zástupcovia mesta Humenné. Za mesto sa nezúčastnil vtedy nikto,po zaslaní pozvánky mesto nevyslalo zástupcu ani teraz. Stanovisko obce Jasenov v plnom znení.

Preložka cesty I/74 Brekov - Humenné (obchvat), nová informácia

Dátum: 1. 11. 2011

Najnovšia informácia okolo cestného obchvatu mesta Humenné, ktorého navrhovaná trasa sa bezprostredne dotýkala nášho katastra je, že po našom odvolaní na územné rozhodnutie, ktoré na stavbu vydalo mesto Humenné, Krajský stavebný úrad v Prešove v správnom konaní zrušil uvedené rozhodnutie. To znamená, že stavba sa podľa plánovanej projektovej dokumentácie nebude realizovať.

PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV V NAŠEJ OBCI

Dátum: 24. 10. 2011

Obvodný pozemkový úrad v Humennom svojim rozhodnutím zo dňa 15.5.2009, podľa § 8 ods.1 zákona SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariadil pozemkové úpravy v katastrálnom území Jasenov v zmysle § 2 ods.1 písm. a) zákona SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

#

Október, mesiac úcty k starším

Dátum: 17. 10. 2011

V nedeľu, 16.10.2011 o 15:00 hod. sa do Kultúrneho domu na pozvanie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zišlo do 150 občanov – dôchodcov. Po krátkom oboznámení s programom nedeľného popoludnia z príležitosti mesiaca úcty k starším od riaditeľky MŠ p. Mgr.Danky Kačurovej, sa úvodu kultúrnej vložky ujali deti materskej školy v pôsobivom programe. Nasledoval tanečný vstup folklórneho súboru Kalina z Humenného, ktorý určite potešil staršiu generáciu. Potom starosta obce Ing.Ján Katkovčin predniesol slávnostný príhovor, ktorý si môžete prečítať po kliknutí na tento článok.

#

Brigádnická činnosť na našom hrade

Dátum: 14. 10. 2011

Občianske združenie na záchranu Jasenovského hradu (ZnZJH) pravidelne poriada každú sobotu brigády na hrade počas septembra a októbra. Projekt je súčasťou grantového programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.

#

Septembrové stretnutie na Starianskom vrchu pri kríži

Dátum: 19. 9. 2011

Tradične na 15.9. sa koná výstup na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, spolu s občanmi obce Staré. Zraz Jasenovčanov bol na 11:00 hod., pri točni autobusov. Samotný obrad pri kríži začal niečo po 13-tej hodine. Po príhovoroch starostov oboch obcí pobožnosť celebroval p.kaplán Martin.

#

Sotácky folklórny festival – XVIII.ročník.

Dátum: 29. 8. 2011

V nedeľu, 28.8.2011 sa konal v našej obci už XVIII.ročník Sotáckeho folklórneho festivalu. Tentoraz to nebolo v kultúrnom dome ako posledné ročníky, ale v areáli Telovýchovnej jednoty Jasenov, s pódiom na ihrisku pred tribúnou.

ZNZJH

Založenie „Združenia na záchranu Jasenovského hradu“

Dátum: 12. 8. 2011

Dňa 11.8.2011 sa v Jasenove konala ustanovujúca schôdza „Združenia na záchranu Jasenovského hradu (ZnZJH).

tabor

Jasenovské svetadiely

Dátum: 8. 8. 2011

V dňoch 1. až 5. augusta 2011 zorganizovala obec Jasenov v spolupráci s farským úradom sťatia sv. Jána Krstiteľa a neziskovou organizáciou Viktória denný tábor pre deti prvého až štvrtého ročníka základnej školy. Viac než štyridsať detí prežilo 5 aktívnych dní, ktoré boli naplnené hrami, súťažami, zábavou, ale i zamyslením. Päť družstiev predstavovalo päť svetadielov, postupne sa tak predstavili hravou formou zaujímavosti jednotlivých krajín.

#

Detské ihrisko pre všetkých bolo slávnostne otvorené

Dátum: 18. 10. 2010

V nedeľu 17.10.2010 bolo v Pastovníku otvorené detské ihrisko pre všetkých. Obec si tak zaknihovala ďalšiu akciu, ktorá pri veľkej účasti občanov bola na patričnej úrovni.

Zobrazené 191-200 z 244

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu