Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Jasenovčania v Poľsku, na Ukrajine a v Slovinsku.

Jasenovčania v Poľsku, na Ukrajine a v Slovinsku.

V minulých týždňoch sa delegácie z Jasenova zúčastnili v troch štátoch Európy na rôznych podujatiach.

Obec Jasenov uzavrela ešte pred piatimi rokmi zmluvu o cezhraničnej spolupráci s Poliakmi a táto spolupráca funguje na poli kultúrnom, spoločenskom aj športovom.
V dňoch 3.a 4.mája sa zúčastnila na pozvanie poľských hostí delegácia dobrovoľného hasičského zboru obce na čele s náčelníkom DHZ Jasenov Štefanom Hirjakom v družobnej gmine Stary Dzikow na slávnostiach patróna hasičov sv.Floriána. V kultúrnom programe účinkovala aj mužská spevácka skupina Rusinsky holosy.
19.mája sa zúčastnila na slávnostiach obce Buštino na Ukrajine delegácia z obce na čele so zástupcom starostu obce Jasenov Ing.Jánom Struňákom na pozvanie starostu obce Buštino (selišnij golova), pána Ivana Ivanoviča Paša. Obec Buštino si pripomínala 644 výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Pri vopred už dohodnutom postupe legislatívy sa zároveň na Ukrajine podpísala zmluva o cezhraničnej spolupráci s obcou Buštino. Zároveň starosta obce obdržal od jasenovskej delegácie pozvánku na jubilejný 20.ročník Sotáckeho folklórneho festivalu v auguste spolu aj s folklórnou skupinou. Krátky pobyt na Ukrajine počas kultúrneho programu sa niesol v znamení priateľských rozhovorov aj na tému hľadania oblastí spolupráce, pričom pohostinnosť Ukrajincov bola príkladná.
V minulom roku sa na folklórnom festivale v Jasenove zúčastnila aj folklórna skupina GRADINA zo Slovinska. Jasenovčania im pripravili zaujímavý program počas trojdňového pobytu a aj na základe toho Slovinci pozvali našu folklórnu skupinu Dupna na 2.medzinárodný folklórny festival do mestečka Ilirska Bystrica, ktorý sa uskutočnil v priestoroch kultúrneho domu od 19:00 hod 8.júna v sobotu. Jasenovčania na čele so starostom obce Ing.Jánom Katkovčinom pricestovali vo štvrtok večer 6.6., v piatok 7.6 ich privítal na mestskom úrade župan okresu, nasledovala prehliadka mestečka a potom obed s pozvaním od župana. Po obede strávili jasenovčania dve hodiny na peknom historickom hrade PREM s množstvom zaujímavostí.
V sobotu nasledovala príprava na festival, nakoľko skupina Dupna pripravila vo vestibule kultúrneho domu v Ilirskej Bistrici aj stánok s občerstvením, kde sa podávali klasické výrobky domácej kuchyne z Východu – klobásky, paprikáška, bryndzová nátierka, pečené pirohy a rôzne druhy závinov, samozrejme aj s príslušným pitným režimom v podobe slivovice, hruškovice ale aj po domácky vyrobenej becherovke. To všetko sa viezlo zo Slovenska na Slovinsko, pretože Slovinci mali minulý rok v Jasenove tiež svoj kulinársky stánok.
Na festivale vystúpili folklórne skupiny zo Slovinska, Chorvátska, Srbska a Talianska. Jasenovčania sa nestratili a veľmi vtipným a zaujímavým zvykoslovným pásmom obohatili festival dvoma vstupmi za veľkého potlesku divákov. FS Dupna odovzdala darček vedúcej FS Gradina pri príležitosti 10 rokov vzniku skupiny. Nasledovala bohatá recepcia a voľná zábava, kde vyhrávala domáca ľudovka.
V nedeľu, v deň odchodu domov rodáčka z Jasenova Lucia Hrubovčáková, ktorá má vlastne túto družbu na „ svedomí“ a ktorá v Slovinsku pracuje, zariadila celej výprave štvorhodinový výlet loďou pozdĺž Slovinského pobrežia. Výletná loď dopriala oddych a aj krásny výhľad za pekného počasia. Po plavbe sa stihli nektorí ešte aj vykúpať v mori v prístavnom meste Portorož. Unavení ale spokojní s výletom ale aj s celkovým pobytom sme podvečer nasadli do autobusu a vrátili sa ráno v pondelok domov, s peknými zážitkami a spomienkami.

ZAUJÍMAVOSTI