Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Materská škola v Jasenove v novom šate.

Materská škola v Jasenove v novom šate.

Počas celých letných prázdnin bola Materská škola v Jasenove mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukčných prác. V prvom rade samospráva ako zriaďovateľ naplánovala hneď na úvod prázdnin v mesiaci júl výmenu zastaralých okien za plastové. Financie na tento účel boli pridelené na základe úspešne podanej žiadosti na Úrad vlády SR z rezervy predsedníčky vlády SR.

Nové okná zmenili estetický vzhľad budovy, ale čo je podstatné, vytvoril sa predpoklad pre úsporu finančných prostriedkov do budúcna hlavne v zimných mesiacoch pri vykurovaní priestorov.
Samospráva schválila pre tento rok z vlastných zdrojov aj namaľovanie strechy, taktiež aj rekonštrukciu hygienických priestorov pre deti aj pre dospelých. Kompletne sa vymenili umývadlá a WC spolu s novým obkladom,dlažbou a stropným obkladom s osvetlením. Vlastní zamestnanci úradu nastúpili do prác pri vysprávkach a vymaľovaní chodieb a kuchyne, zrekonštruoval sa múrik okolo školy. V závere prázdnin sa zrekonštruovali niektoré prvky pre pohybové činnosti detí na školskom dvore. V priebehu všetkých týchto prác sa uskutočnilo niekoľko brigád na čistenie priestorov a areálu materskej školy, na ktorých sa podieľali aj rodičia a učiteľky MŠ.
Celý komplex materskej školy dostal novú tvár a skrášlil tak centrum obce. MŠ v Jasenove sa teší veľkému záujmu detí o návštevu tejto školy o čom svedčí aj fungovanie dvoch plne obsadených tried.
Nový školský rok bol slávnostne otvorený v pondelok 3.9.2012 za prítomnosti starostu obce Ing.Jána Katkovčina, člena rady školy Jána Šimona, ktorí deti na úvod obdarovali sladkosťami. Slávnostnú atmosféru prvého dňa umocnila aj prítomnosť pána kaplána Petra Bednára, ktorý aj za účasti všetkých zamestnancov školy vysvätil vynovené priestory.
Samospráva bola k tomuto subjektu v tomto roku mimoriadne štedrá, čím sa len potvrdzujú slová starostu obce, že je to investícia do budúcnosti, ktorou sa vytvorili lepšie podmienky pre rozvoj tých najmenších v obci.
Chcem aj touto cestou vyjadriť poďakovanie a to starostovi obce za organizáciu priebehu rekonštrukčných prác, ďalej samospráve, rodičom a sympatizantom za poskytnutú pomoc finančnú, ale aj materiálnu i duchovnú.

Dátum vloženia: 3. 9. 2012 13:46
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2020 13:51
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI